Visar inlägg med tagg:

Det finns många bra argument för att satsa på lättläst i skolbiblioteket. Idag har vi inom kursen ”Baskurs för praktiskt biblioteksarbete” varit på  studiebesök hos Centrum för Lättläst där informatören Malin Elgborn tog emot. Hon lyfte fram vilka olika målgrupper som kan dra fördel av att ta del av lättlästa texter och gav exempel på vad som egentligen gör en text lättläst när det gäller form och innehåll. Vi fick lära oss mer om  nyhetstidningen 8 sidor och LL-förlagets verksamhet och fick ta del av en kavalkad av fina och intressanta böcker.

Vi talade också om hur man kan arbeta med dessa böcker i undervisningen, hur man bäst exponerar lättlästa böcker i biblioteket och så vidare. Malin tipsade om sidan Lärarrummet för lättläst där det finns allt från korta tips till uppslag för en hel serie av lektioner och jättemycket inspiration för dig som arbetar i skolbiblioteket. Kolla in det!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra förlag med lättlästa litteratur som platsar i skolbiblioteket är till exempel:
Argasso
Bokförlaget Opal
Hegas
Nypon förlag

Studiebesöket skedde inom ramen för Mediotekets grundläggande kurs för skolpersonal som är nya i skolbiblioteket. Under sammanlagt 12 timmar går vi igenom allt från varför vi ska ha ett skolbibliotek, vilka arbetsuppgifter som ingår, hur man köper in böcker, vilka olika målgrupper som finns på skolan, hur man arbetar lässtimulerande och med elevernas medie- och informationskunnighet etc. Kursen ges en gång per termin och just nu är vi inne i vårens kursomgång.

I dagens kurstillfälle ingick också ett studiebesök hos Lotta Metcalfe på Mariaskolan, en F-9-skola på Södermalm med ca 840 elever. Lotta har ett stort och rymligt bibliotek och full rulle hela skoldagen. På förmiddagarna tar hon emot inbokade klasser  i framför allt de lägre åldrarna och på eftermiddagarna är det öppet för självstudier och lektionsbesök för alla elever. Ni kan följa Lottas arbete via bloggen Vad gör de i biblioteket? där hon bloggar tillsammans med Cilla Dalén på Hjulsta grundskolor.

Det finns mycket att berätta om skolbiblioteksverksamheten på Mariaskolan och jag lovar att återkomma om detta i ett senare blogginlägg!

/Elin

som har fått fackförbundet DIK:s utmärkelse för ett Skolbibliotek i världsklass 2014!

Och framför allt stort grattis till skolans elever och personal som har två så kompetenta och engagerade skolbibliotekarier i Cilla Dalén och Ulrika Lindmarker.

Bakgrunden till utmärkelsen är att Hjulsta grundskola satsat mycket på sina två skolbibliotek, inte minst när det gäller personalen. DIK betonar att skolbibliotekarien är nyckeln till ett fungerande skolbibliotek. Hjulsta grundskola är ett strålande exempel på att med rätt person på rätt plats och med tillräckliga resurser kan skolbiblioteket bli en viktig del av skolans pedagogiska vision och göra stor skillnad för elevernas lärande, läslust och språkutveckling.

Nyfiken på mer info om skolbiblioteket på Hjulsta grundskola? Här är tips:

Hjulsta boktips – bokblogg för F-6

Vad gör de i biblioteket – bibliotekarien Cilla bloggar tillsammans
med Lotta Metcalfe från Mariaskolan

Världens ALMA – nytt spännande samarbetsprojekt mellan
Hjulsta grundskola och Östra Real

Läsmuskler – dokumentation av försöket med Personlig LäsTränare
på Hjulsta grundskola och Östra Real

 

/Elin, Skolbiblioteksgruppen

Det ingår i skolbibliotekens uppgift att serva elever som vill låna och läsa böcker på andra språk än svenska. Det fastslås ju bland annat i Bibliotekslagen. I arbetet med att erbjuda litteratur på andra språk finns det en central följeslagare som du inte kan vara utan: Internationella Biblioteket.

En härlig nyhet är att de har en ny webbsida på gång! Så här ser demoversionen ut. Gå in och bekanta dig!

 

 

 

Igår kom resultaten av PISA-undersökningen där 65 länder fick reda på hur 15-åringarna klarar sig inom tre olika områden: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Svenska elevers resultat  fortsätter att rasa. I början av 2000-talet låg svenska elever i topp inom alla tre områdena, men nu ligger resultaten genomgående under snittet och våra elever har den sämsta kunskapsutvecklingen av alla OECD-länder. Läsförståelsedelen testar elevernas förmåga att söka information och att tolka, bedöma och reflektera över olika texter. Sverige har här rasat från 15:e plats 2009 till 27:e i senaste mätningen.

En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång och påverkar alla ämnen. Såväl Litteraturutredningen som Skolinspektionen påpekar att bemannade skolbibliotek är viktiga för elevers läsutveckling. Skolbibliotekarien bör vara en naturlig samarbetspartner i lärarnas pedagogiska arbete och skolbiblioteket ska vara lika naturligt att använda i arbetet med läsförståelse och informationsinhämtning som gymnastiksalen är i idrott och hälsa eller kemisalen är vid laborationer. Trots detta visar statistiken att ungefär hälften av Sveriges skolelever fortfarande saknar tillgång till detta.

Låt Läslyftet innefatta skolbiblioteket!

16

sep

Skolbibliotek för alla – oavsett modersmål

Att kunna sitt modersmål ordentligt medför en stärkt språkutveckling som helhet. Dessutom vet vi alla hur viktigt språket är för vår identitet. Att uppmuntra läsning på andra modersmål än svenska borde därför vara en naturlig del av verksamheten vid stadens skolor och skolbibliotek.

Känner du att din skola skulle behöva jobba mer med detta? I så fall finns det nu chans att hoppa på den satsning på mångspråk som vi inom Mediotekes skolbiblioteksgrupp håller i detta läsår. Just nu håller vi för fullt på att köpa in massor av böcker på olika språk som ska ut på de skolbibliotek som deltar i satsningen. Det kommer att bli toppen!

Läs mer i vår inbjudan. Ansökan ska in senast sista september.

/Elin Hirschfeldt
vik skolbibliotekskonsulent

7

jun

Tips på sommarläsning!

Bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket har sammanställt en lista med tips på sommarläsning för alla barn och ungdomar. Böckerna är valda i första hand från årets utgivning och vi har tagit med bilderböcker, börja läsa-böcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, även lättlästa böcker. Vi hoppas att många av er där ute har glädje av boktipsen. Ge listan till eleverna, tipsa föräldrar som vill köpa sommarpresenter eller låna böckerna på biblioteket. God läsning, hälsar Ingalill och Clarisa!

Sommarläsning 2013

7

mar

Nominera ny läsambassadör!

Läsambassadören är en författare eller illustratör som är utsedd för att främja läslust och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med litteratur för unga. 

Johan Unenge är vår första läsambassadör och har nu nått halvtid i sitt viktiga uppdrag. 2013 är det dags för en ny nu verksam författare eller illustratör av kvalitetslitteratur för barn och unga att ta över stafettpinnen och du får gärna nominera din favoritkandidat! Läs mer om uppdraget och vilka kriterier som gäller för kandidaterna här, du har till 2 april på dig att fundera.

Följ Johan Unenge i hans arbete som Läsambassadör på hans blogg,  Facebook och Twitter under namnet @JohanUnenge.

/Emma

 

Egen nedladdning är en ny tjänst som gör att talbokslåntagare själva kan ladda ned talböcker. Man registrerar sig på sitt bibliotek/skolbibliotek, får inloggningsuppgifter via e-post och laddar ned från vilken uppkopplad dator man vill. Bibliotek/skolbibliotek som har talbokstillstånd kan ansluta sig till tjänsten och registrera låntagare, vilka sedan själva kan ladda ned talböcker.

Innan låntagaren börjar ladda ned, så har hen ett möte med registreraren på sitt bibliotek för att få en demonstration av hur det går till, information om upphovsrättsliga regler, skriva avtal och bli registrerad.

 Egen nedladdning erbjuder elever med läsnedsättning en ny och fantastisk möjlighet att få tillgång till massor av litteratur och att självständigt kunna välja sin läsning! Därför och eftersom tjänsten är knuten till biblioteksverksamheten, ville vi gärna bidra till att bana väg för Egen nedladdning på våra skolor.

 Mellan januari och december 2011 genomförde därför Mediotekets skolbiblioteksgrupp pilotprojektet Egen nedladdning, tillsammans med 15 skolbibliotek i Stockholm.

 Våra mål för projektet var:

  • öka användandet av talböcker bland elever med läsnedsättning genom Egen nedladdning
  • Att genom Egen nedladdning öka antalet elever som använder talböcker.
  • Förenkla skolbibliotekspersonalens arbete med registrering av elever för Egen nedladdning och därmed även den nedladdning av talböcker som sker i biblioteket, eftersom den minskar på sikt.
  • Ge insikt och förankra kunskap om talböcker och Egen nedladdning hos skolbiblioteksansvariga, skolledning och pedagogisk personal på Stockholms skolor.

Läs mer om projektet och deltagarnas erfarenheter i vår projektdokumentation! Där hittar du också  förslag, som kan förenkla skolbibliotekets arbete med Egen nedladdning.

EgenNedladdning_rapport  

/Charlotte & Margareta

 

 

Efter ett år fullspäckat av aktiviteter och firande, lägger sig åter lugnet kring en av våra stora nationalskalder. Samtidigt har årets alla evenemang och projekt skapat fantastiska förutsättningar för att August Strindberg  ska kunna återupplivas varje skolår på många olika sätt.

Medioteket har medverkat rejält i firandet!  Målet för Utbildningsförvaltningens projekt Ett halvt ark papper var att skapa en gemensam läsupplevelse för stadens alla elever med utgångspunkt i Strindbergs kända kortnovell. I  Stockholmskällan har Strindberg ägnats extra uppmärksamhet.

I Skolbiblioteksgruppens projekt Unga möten med August har navet varit skolwikin,  August-2012. Där har lärare, elever och skolbibliotekarier kunnat sprida och dela med sig av sina arbeten och idéer och samtidigt inspireras och lära av andras. Med wikin ville vi belysa ”hela” August Strindberg, utifrån så många ämnen och perspektiv som möjligt. Därför finns sidor som motsvarar de flesta skolämnen.  Det finns litteraturförslag och länkar till andra Strindbergresurser, liksom quiz för att utmana lek- och tävlingslusten.

Strindbergsåret och projekttiden är slut och det är dags att avrunda, summera och redovisa projektet,  som genomförts med Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser. Förhoppningsvis lever wikin vidare som en enkel databas som skolbibliotek kan använda och förmedla till lärare och elever, när de behöver idéer för hur man kan jobba med Strindberg.

Varmt tack alla lärare som delat med sig av lektionsupplägg och elevredovisningar!  Jättekul med ålderspridningen, från lågstadiet till gymnasiet! Även geografiskt är spridningen härligt stor, med skolor från norr till långt ner i södra Sverige!  Och som om inte det var nog så har vi även skolor i Belgien och på Åland bland de medverkande!

Det är nästan omöjligt att välja ut några, bland alla fina exempel på Strindbergarbeten.  Men ta gärna en titt t ex på konstverken  som skapats av lågstadieelever på Enskedefältets skola i Stockholm eller arbetsuppgifter  och redovisningar  från Stockholmsgymnasiet ISSR. Sågbäcksgymnasiet i Huddinge bjuder på ett fantastiskt kompendium,  Strindbergs smörgåsbord. Eller kika på en filmredovisning från skolan i Bryssel!

Kulturaktörer som museer, teatrar,  informationsdatabaser mflr berättar på egna sidor om sina Strindbergresurser för skolan. Vi är så stolta och glada över det finfina samarbetet med bland annat Dramawebben, Radioteatern, Litteraturbanken, Centrum för lättläst och Liljevalchs – och så Strindbergs  Intima Teater förstås, som inte bara medverkat i wikin, utan som också ställde upp som värd och bjöd på teaterföreställning vid ett välbesökt seminarium om dramatikern Strindberg.

En annan höjdpunkt var när vi presenterade Unga möten med August för utländska kulturjournalister, som bjudits hit av Svenska Institutet. Extra roligt, eftersom vi gjorde det tillsammans med två av våra medverkande gymnasielärare, från ett teoretiskt och ett praktiskt gymnasium. Det blev väldigt uppskattat när de berättade om hur de själva och deras elever tänker och känner när de läser och jobbar med August Strindbergs verk.

Strindberg är död –  Leve Strindberg!  Och leve alla inspirerande, användbara resurser och uppslag som uppfunnits, utvecklats och uppmärksammats under jubileumsåret!

/Charlotte

 

”Läget i landet är minst sagt ojämnt” står det i inlägget Skolbibliotek – himmel och helvete på Kb:s Bibliotekssamverkan. Och läs gärna hela inlägget, för även om det finns mycket att sucka över när det gäller elevers tillgång till skolbibliotek så finns det också mycket att låta sig inspireras av. Flera goda exempel listas!

Även Skolinspektionen konstaterar de stora skillnaderna mellan skolor efter en granskning av läsundervisningen i årskurs 7-9.  I den mycket läsvärda  rapporten skriver man bland annat att där det finns skolbibliotek och skolbibliotekarier har de en stor betydelse för elevernas lärande.  Men obs! det krävs något mer för att skolbiblioteket ska göra skillnad. Här är ett citat från rapporten:

”En annan aspekt som framkommer är att skolbibliotekarier har aktuell kunskap och kompetens om litteratur. Detta är viktiga aspekter eftersom forskningen visat att användningen av flera och varierande källor påverkar kvaliteten på elevernas lärande. Men om skolbibliotekets betydelse för elevers läsning stannar vid ett passivt förmedlande av resurser minskar skolbibliotekets betydelse för elevers läsutveckling.” 

Så, återigen alltså: alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Och: om man vågar satsa kan det bli riktigt bra!

/Ingalill

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier