Aktuellt

Visar inlägg med kategori:

Skolbibliotek

2013

september

Att kunna sitt modersmål ordentligt medför en stärkt språkutveckling som helhet. Dessutom vet vi alla hur viktigt språket är för vår identitet. Att uppmuntra läsning på andra modersmål än svenska borde därför vara en naturlig del av verksamheten vid stadens skolor och skolbibliotek.

Känner du att din skola skulle behöva jobba mer med detta? I så fall finns det nu chans att hoppa på den satsning på mångspråk som vi inom Mediotekes skolbiblioteksgrupp håller i detta läsår. Just nu håller vi för fullt på att köpa in massor av böcker på olika språk som ska ut på de skolbibliotek som deltar i satsningen. Det kommer att bli toppen!

Läs mer i vår inbjudan. Ansökan ska in senast sista september.

/Elin Hirschfeldt
vik skolbibliotekskonsulent