Visar inlägg med kategori:

23

maj

Ingalill skrev igår om Catarina Schmidts föreläsning och undersökning om hur man blir en som läser.

Något Catarina Schmidt lyfter fram är att lärare och elever behöver hjälp fram till rätt läsning. Hon lyfter att lärare behöver mer kunskap om litteraturen och att det vore bra om bibliotekarier kunde tipsa lärare om bra böcker.

Jag tänker genast att det är en viktig del av skolbibliotekets uppdrag och visst var det så att i den skola Catarina gjorde sin undersökning fanns ingen skolbibliotekarie. Nu när läsning och boktips är ett livligt samtalsämne i skolan gäller det att visa upp den guldgruva som en skolbibliotekarie faktiskt är, både för elever och kollegor!

För självklart ska vi inte låta den stora kunskap om böcker som finns hos skolbibliotekarien stanna där och bara komma fram i de direkta mötena med barnen. Skapa möjligheter att dela med dig till dina kollegor.

Det finns massor med sätt att ordna detta. Stora bokprat i början av varje termin, bokfika, boktips på personalmöten, skrivna boktips som sätts upp i skolan, skapa forum där skolbibliotekarie och lärare kan dela med varandra. Hur gör du på din skola och hur skulle du vilja göra? Du som lärare, hur skulle du vilja ha det?  Dela gärna med er i kommentarerna.

Regionbibliotek Stockholm skriver också om Catarina Schmidts föreläsning.

/Emma

22

maj

Att bli en så’n som läser

Vi var några ur Skolbiblioteksgruppen som i veckan lyssnade på Catarina Schmidt och en föreläsning som Regionbiblioteket anordnade. Catarina är fil.dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. I föreläsningen presenterade hon villkor och möjligheter för barns menings- och identitetsskapande och hur detta hänger ihop med att bli en sån som läser.

Undersökningen visade att identitetsskapande genom texter förutsätter och erbjuder möjligheter för barnen att känna igen sig i och förändra texter. Utveckling
av ett sådant identitetsskapande har likheter med kritiskt textutforskande. Det är då det egna kan jämföras med och relateras till ett större sammanhang och övervägas och reflekteras över. Att utforska texter kan idag sägas vara viktigare än någonsin för att begripliggöra sin tillvaro, göra hållbara val och för att, enkelt uttryckt, inte bli lurad.

Catarina talade också en hel del om hur vi väljer de texter som barnen får möta i skolan, att det när det gäller böcker är oerhört viktigt att visa hur vi tillmäter boken vikt och varför. Hur kan valet av texter organiseras, hur undviker vi att den obligatoriska bokläsningen blir tråkig? Det måste bli lite mer liv i luckan, menade Catarina, bibliotek och skola måste samarbeta (skolbibliotekarier är nyckelpersoner!) och vi måste hitta sätt att väcka förundran inför berättelsens magi.

Här är en länk till avhandlingen. Den är läsvärd!

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf

/Ingalill

8

maj

Träffa Medioteket på SETT 2014

Idag har varit en intensiv dag på SETT. Nu är det mycket som snurrar i huvudet efter intressanta föreläsningar och samtal.

Imorgon torsdag är vi flera från Medioteket som är på plats igen. Vi finns i Stockholms stads monter. Kom gärna förbi och säg hej!

Det finns många bra föreläsningar att lyssna på under torsdagen. Börja gärna dagen med att lyssna på Linda Spolén och Samuel Branting när de pratar om Medie- och informationskunnighet i en 1:1-miljö i sal M7.

/Emma

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier