Visar inlägg med tagg:

som har fått fackförbundet DIK:s utmärkelse för ett Skolbibliotek i världsklass 2014!

Och framför allt stort grattis till skolans elever och personal som har två så kompetenta och engagerade skolbibliotekarier i Cilla Dalén och Ulrika Lindmarker.

Bakgrunden till utmärkelsen är att Hjulsta grundskola satsat mycket på sina två skolbibliotek, inte minst när det gäller personalen. DIK betonar att skolbibliotekarien är nyckeln till ett fungerande skolbibliotek. Hjulsta grundskola är ett strålande exempel på att med rätt person på rätt plats och med tillräckliga resurser kan skolbiblioteket bli en viktig del av skolans pedagogiska vision och göra stor skillnad för elevernas lärande, läslust och språkutveckling.

Nyfiken på mer info om skolbiblioteket på Hjulsta grundskola? Här är tips:

Hjulsta boktips – bokblogg för F-6

Vad gör de i biblioteket – bibliotekarien Cilla bloggar tillsammans
med Lotta Metcalfe från Mariaskolan

Världens ALMA – nytt spännande samarbetsprojekt mellan
Hjulsta grundskola och Östra Real

Läsmuskler – dokumentation av försöket med Personlig LäsTränare
på Hjulsta grundskola och Östra Real

 

/Elin, Skolbiblioteksgruppen

8

jan

Skolbibliotek i Digitala skollyftet

Alla lärare, skolbibliotekarier och skolledare har en fantastisk fortbildningsmöjlighet i ”Digitala Skollyftet”. Här kan du själv kan styra över vad du vill utveckla och lära dig inom olika ämnesområden såsom sociala medier, pedagogik, teknik, didaktik och filosofi.  Upplägget är livesända föreläsningar och diskussioner där inbjudna personer berättar mer inom olika expertområden.

Det senaste inslaget inom Digitala skollyftet lyfte fram skolbiblioteket och skolbibliotekarien som pedagogisk resurs!

De föreläsande inspiratörerna var

Rebecca Borg och Eric Haraldsson som arbetar som skolbibliotekarier och skolbibliotekssamordnare inom Växjö kommun. De berättade bland annat om hur de arbetat aktivt med bibliotekets digitala bestånd, bland annat via webbplatsen ibiblioteket.se.

Peter Rydén, skolbibliotekarie på Tingholmsgymnasiet i Ulriceham, beskrev sin delaktighet i undervisningen och hur han använder sociala medier i skolbibliotekets verksamhet och kommunikationen med eleverna. Se till exempel den intressanta bloggen Mediatek och lärandestöd.

Stockholms stad egen Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola, berättade bland annat om projektet ”Personlig LäsTräning”. Läs mer på  Läsmuskler.se. Cilla skriver också om sitt arbete på bloggen Vad gör de i biblioteket?.

Tilllsammans förde de också en gemensam diskussion om hur man tampas med den vanliga konflikten mellan att ha generösa öppettider i skolbiblioteket och att bedriva en livaktig pedagogisk verksamhet där skolbibliotekarien är aktiv ute i klassrummen. De funderade också kring hur man ”bygger en läskultur” och ökar medvetenheten kring litteratur och läsning generellt på skolan.

Inspirerande!

/Elin

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier