Visar inlägg med tagg:

Foto: Nypon förlag

Foto: Nypon förlag

Skolbibliotekarien Monika Staub Halling har just kommit ut med en bok om internet och webbanvändning. Den riktar sig mot målgruppen 11 år och uppåt men jag tänker att även yngre elever kan ha nytta av boken, åtminstone tillsammans med en vuxen medläsare. Koll på nätet ger läsaren en överskådlig bild av hur internet och webben fungerar, internetsäkerhet, nätetik, upphovsrätt, informationssökning, källkritik, med mera. Boken inleds med en förklaring av viktiga ord och begrepp som är bärande för boken och avslutas med en uppslagsdel.

Det märks att författaren har koll på elevernas nätvardag. Boken är full av aktuella exempel för att eleverna ska kunna förstå vad som menas. Det gör boken väldigt aktuell, i min mening, men i likhet med många andra böcker i ämnet finns risken att den blir daterad. Det är nästan oundvikligt då plattformarna och fenomenen som används och är aktuella ständigt varierar. Inte desto mindre är det en innehållsrik och lättfattlig bok som ger den yngre läsaren möjlighet att snabbt få koll på nätet. Förlaget erbjuder också elev-och lärarmaterial.

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

foto: Johanna Rasmusson

foto: Johanna Rasmusson

Det var ett peppat gäng gymnasiebibliotekarier som tog 08.14-tåget från Stockholms central till Örebro torsdagen den 29 november 2018. På schemat stod en hel dags studiebesök på två av de kommunala gymnasiebiblioteken i Örebro, men med en glimt in i verksamheten på samtliga fem. Varför just Örebro undrar kanske ni? Vi backar bandet lite …
Med avstamp i Skolplattformen – mot Örebro!

 

Istället för en gemensam webb för gymnasiebiblioteken i Stockholms stad skapar respektive bibliotek en egen intern sida i den nya skolplattformen (lanserades under 2018). Inget större fel i det, men inom nätverket för gymnasiebibliotekarier i Stockholms stad strävar vi efter samstämmighet gymnasieskolorna emellan, inte minst i webbkommunikationen riktad mot elever och lärare. Gymnasiebiblioteken i Örebro ligger steget före med den gemensamma webben orebro.se/gymnasiebiblioteken, som är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan stadens gymnasiebibliotekarier. Men det var inte helt självklart att den skulle bli till. När Örebro stad lanserade en ny webb för de kommunala gymnasieskolorna hade skolbiblioteken helt glömts bort.

Tack vare lite koll på Örebros gymnasiebiblioteksverksamhet (Johanna Palmén, bibliotekarie på Anna Whitlocks gymnasium, har tidigare jobbat där!) såg vi möjligheten att få ta del av värdefulla råd och erfarenheter.

Gemensam webb och MIK på Örebros gymnasiebibliotek

Första punkten på dagens program var ett besök på Rudbecksgymnasiet där bibliotekarierna Anna-Lena (Ale) Edlund och Maja Edberg (Tullängsgymnasiet) visade och berättade om arbetet med den gemensamma webben för gymnasiebiblioteken i Örebro. Ale Edlund är bibliotekarie på Rudbecksgymnasiet och har jobbat mycket med den gemensamma webben samt med MIK (Medie- och informationskunnighet).

På Rudbecksgymnasiet schemaläggs alla biblioteksintroduktioner. Ale Edlund har skapat en öppen google sites-sida där hon dokumenterar klassernas aktiviteter med koppling till biblioteket. I undervisningen har Ale Edlund valt att lägga tyngdvikten på informationssökning, då källkritiken redan ingår i flera av kursplanerna. När hon är ute i klasserna passar hon på att guida eleverna runt i bibliotekets digitala resurser. Fokus i biblioteksintroduktionerna ligger över huvud taget på det digitala biblioteket snarare än det fysiska. Vi fick också titta på bokbloggen Bokpärlan som drivs gemensamt av gymnasiebibliotekarierna i Örebro och som syftar till att främja läsandet bland gymnasieeleverna. Innan lunch blev det en visning av biblioteket på Rudbecksgymnasiet, som bemannas av både bibliotekarie och biblioteksassistenter.

Läsfrämjande arbete på Tullängsgymnasiet 

Efter en lunch på stan var vi tillbaka på Rudbecksgymnasiet där bibliotekarie Åsa Norlund från Tullängsgymnasiet berättade om hur de jobbar med skyltning och hur hon och svensklärare samarbetar i olika läsfrämjande projekt. Vi fick se många exempel på framgångsrika projekt, till exempel boklotteri, möten med läsande förebilder och bokcafé. En så här omfattande satsning på läsfrämjande insatser kräver så klart sitt anslag. Åsa brukar trycka på att det handlar om elevvård, för att motivera biblioteksanslaget.

Alla läsprojekt kopplade till svenskundervisningen avslutas under trivsamma former – med ett ”bokcafé”. Eleverna delas in i mindre grupper och samtalar om boken de precis läst samtidigt som de fikar. Åsa och svenskläraren leder samtalet efter Aidan Chambers modell för boksamtal. Bokcafé som metod är uppskattad av eleverna, som känner sig mer avslappnade än de skulle ha gjort under en mer traditionell examination. Boksamtalen blir på så sätt givande för alla inblandade och ett positivt minne kopplat till läsning för eleverna.

foto: Johanna Rasmusson

Foto: Johanna Rasmusson

Foto: Johanna Rasmusson

Foto: Johanna Rasmusson

Vi hade kunnat lyssna resten av dagen till Åsa Nordlunds tips om hur man kan arbeta framgångsrikt i olika läsfrämjande projekt, men efter en timme var det dags för oss att promenera till Karolinska gymnasiet. Bonus: på vägen passerade vi Örebro slott i all sin Vasa-prakt.

Fotot: Johanna Rasmusson

Fotot: Johanna Rasmusson

Guidad visning av skolbiblioteket på ”Karolina” och avslutning på Hälls konditori

På Karolinska gymnasiet ”Karolina” tog bibliotekarie Maja Edberg, som var med på Rudbecksgymnasiet, emot och visade oss runt i det fina nyrenoverade skolbiblioteket. Maja Edberg berättade om verksamheten och svarade på våra frågor.

Foto: Tehres Lindskog Boström

Foto: Tehres Lindskog Boström

Det blev en lärorik och trevlig studieresa, med mycket inspiration för nio av gymnasiebibliotekarierna i Stockholms stad. Innan resan tillbaka till Stockholm sammanfattade vi dagen på anrika Hälls bageri och konditori, precis intill Örebro slott. Konditoriet etablerades redan 1910. Om kungaparet varit på besök är oklart, men de vakade i alla fall över vår fikastund.

Foto : Tehres Lindskog Boström

Foto : Tehres Lindskog Boström

 

Deltagare från nätverket för bibliotekarier på Stockholms stads gymnasieskolor:

Johanna Palmén – Anna Whitlocks gymnasium

Dora Vinterhed – Östra Reals gymnasium

Sofia Fallby – Globala gymnasiet

Camilla Jansson – PA Fogelströms gymnasium

Camilla Larsson – Kungsholmens gymnasium

Tehres Lindskog Boström – Thorlidsplans gymnasium

Rosalie Daftson – S:t Eriks gymnasium

Monica Wallenius – Kärrtorps gymnasium

Johanna Rasmusson – Midsommarkransens gymnasium

/Johanna Rasmusson

Gymnasiebibliotekarie

Foto: Violetta Kasza

Foto: Violetta Kasza

Vi på Skolbiblioteksbloggen vill börja med att önska god fortsättning på det nya året. Under förra året började Lena Havel som skolbibliotekarie på Alviksskolan efter att ha tidigare arbetat på folkbibliotek. Vi ville såklart fråga henne om hennes intryck och tankar.

Intervju med Lena Havel

Välkommen till skolbiblioteksvärlden, Lena! Vad är ditt första intryck?

Mitt första intryck är att det är jätteroligt att arbeta i skolbibliotek. Skolvärlden är livlig och det händer hela tiden saker.

Du har tidigare arbetat på folkbibliotek. Vilken skulle du säga är den största skillnaden mellan folkbibliotek och skolbibliotek?

Även om jag tidigare arbetade som barnbibliotekarie på folkbibliotek så var min målgrupp 0-100 år. Jag tycker att den snävare målgrupp jag har nu, skolelever i förskoleklass till klass nio, gör det lättare för mig att fokusera på litteratur och verksamhet för barn- och unga. För mig är det en fördel.

Finns det några likheter? Vilka?

Det är lika kul när människor hittar böcker som de fångas av, vare sig biblioteket är ett skol- eller folkbibliotek. Hittar du den rätta boken så vill du bara läsa. Det gäller både unga och gamla!

Både folk- och skolbibliotek är speciella platser som inte är utbytbara med något annat i samhället eller i skolvärlden. Inom skolvärlden tänker jag mig att det blir en plats där du inte behöver prestera som i klassrummet. När det är tyst på lunchen och många elever sitter och läser tror jag att det ger dem ro. Men att skapa en lugn miljö är ett pågående arbete, vilket gäller både på folk- och skolbibliotek.

Finns det något med skolbibliotek som förvånar dig, som du inte visste om sedan tidigare?

Jag är förvånad över det jättestora engagemanget från eleverna. De tycker verkligen att det är kul att Alviksskolan har fått ett bibliotek. För en del är biblioteket som rum viktigare och för en del är det böckerna som kommer först. Men jag märker att även de som inte var så lockade av läsning och litteratur från början ofta blir mer och mer intresserade av den biten när de är i skolbiblioteket.

Att vara skolbibliotekarie innebär ofta att en är ensam i sin profession ute på skolan. Hur har du upplevt det?

Jag har den stora turen att skolbiblioteket ligger mittemot personalrummet, så jag hänger med pedagogerna på fikarasten. Det är jättekul och det är också bra för mig att höra vad som händer i klasserna och på fritidsklubben ur ett pedagogperspektiv.

Jag är med i ett nätverk med bibliotekspedagoger och bibliotekarier i Bromma samt Mediotekets nätverk för bibliotekarier. På möten kan jag ta upp frågor som är specifika för skolbibliotek. Nätverken har blivit det team som mina tidigare arbetskamrater på folkbibliotek var. Jag får både stöd och inspiration på nätverksträffarna.

Om du blickar in i spåkulan… hur tror du att 2019 kommer att bli på Alviksskolans bibliotek?

Jag fortsätter att bygga upp skolbiblioteket med ännu mer medier. Alla Alviksskolans ungefär tusen elever har kommit i gång och använder skolbiblioteket. Bokklubben för mellanstadieelever som jag startade i höstas kommer självklart att fortsätta. Jag hoppas också att jag kommit i gång med en skrivklubb för högstadieelever.

Skolan står inför en digital satsning under året och biblioteket kommer att involveras. Jag känner mig mycket positiv inför skolbibliotekets utveckling under det kommande året!

Tack för din tid, Lena och lycka till!

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier