Visar inlägg med tagg:

29

nov

Julklappstips!

Bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket har sammanställt en lista med höstens bästa barn- och ungdomsböcker. Vi hoppas att många av er där ute har glädje av boktipsen. Ge listan till eleverna, tipsa föräldrar som vill köpa hårda paket eller låna böckerna på biblioteket.

God läsning, hälsar Ingalill och Clarisa!

Höstens bästa böcker

Fler boktips kan ni läsa om här:
http://pedagogblogg.stockholm.se/skolbiblioteksbloggen/2013/06/07/tips-pa-sommarlasning-2/

28

nov

Viktigt om ungas integritet på nätet

Nu i veckan gick Internetdagarna 2013 av stapeln. De anordnas av .SE, det vill säga Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som sprider  kunskap om nätet bland annat genom gratis internetguider om upphovsrätt, webbpublicering, källkritik med mera. Det är också de som håller i tävlingen Webbstjärnan.

Ett av de program som deltagarna kunde välja bland på Internetdagarna handlade om elevers integritet på nätet.

Där diskuterades frågor som 
– Hur personliga måste våra elever vara inför pedagogerna?
– Hur mycket information om dem själva ska de behöva lämna ut på en blogg?
– Är det självklart att de måste skriva under sitt eget namn?
– Kan pedagoger kräva att elever registrerar sig för konton som Instagram och Gmail, där det ibland finns en åldersgräns?
– Hur mycket integritet får eleverna ha, utan att hamna i konflikt med vad som förväntas av dem?

Detta är otroligt viktiga frågor som man som vuxen i skolan måste ta ställning till.

På .SE:s webbsidor kan du ta del av föreläsningarna och läsa mer i ”Ungas integritet på nätet”. Det är en guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna. Såsom till exempel skolbibliotekarier.

/Linda & Elin
Skolbiblioteksgruppen

20

nov

Igår besökte jag Lena Moser i Skolbiblioteket på Gärdesskolan. Lena håller öppet hela dagarna, möter en strid ström av besökande elever och har fullt upp i största allmänhet. Men hon måste nog ha något hemligt turboaggregat med tanke på att hon ändå hinner med sådana här kreativa grejer:

Den som läser av QR-koden med sin mobil kommer direkt till en liten presentation av boken som Lena spelat in och lagt upp på skolbibliotekets blogg.

Så smart och kul! Okej, lite överkurs för många av oss, men ändå. Tänk vad många olika kreativa sätt att locka till läsning som stadens skolbibliotek kan bjuda på!

/Elin, skolbiblioteksgruppen

13

nov

Utveckla ett långsiktigt arbetssätt för talböcker!

Det är roligt att läsa, böckerna öppnar för fantastiska äventyr och resor och de stärker språk- och identitetsutvecklingen.

För elever med läsnedsättning är talböckerna, där man läser med öronen, en möjlighet. När kraften inte behöver läggas på avkodningen kan eleven i stället fokusera på reflexion och förståelse. Läsningen blir meningsfull och läslusten väcks. Eleven hamnar inte utanför och kan följa med på lektionerna.

Medioteket söker intresserade skolor som vill delta i en bibliotekssatsning under vårterminen. Det här är ett tillfälle för skolor som trots talbokskurs och nedladdningstillstånd har haft svårt att komma igång. Medverkan i satsningen ger inspiration och stöd för att utveckla ett långsiktigt arbetssätt med talböcker.

Välkommen till en presentation av satsningen!

Plats: Medioteket

Dag & tid: 28 januari, klockan 15.00

Anmälan: medioteket@stockholm.se.

/Helena

 

7

nov

Aktuell läsning om skolbibliotek

I det senaste numret av Alfa: en tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk  är det tema ”Mer än böcker”. Det som åsyftas är det pedagogiska skolbiblioteket. Vi får lära oss mer om professor Louise Limbergs forskning om skolbibliotek, läsa en intervju med Kjell Ahlgren från Skolinspektionen och följa en lektion om olika sorters källor på Adolf Fredriks Musikklasser bland annat.

I det senaste numret av Datorn i utbildningen finns det också en artikel om skolbiblioteket som fysiskt och digitalt rum. Här är det Krister Widell och Mats Östling som resonerar kring skolbiblioteksutveckling och lyfter fram goda exempel som pågår ute i landet.

MTM:s tidskrift heter numera Läsliv. Även här finns det i senaste numret flera artiklar med skolbiblioteksanknytning. Dels ett fint reportage från Västerås, där ett strategiskt arbete för att utveckla skolbiblioteken i kommunen just nu pågår. Dels lär vi känna Elin Lucassi lite bättre. Hon arbetar som handläggare med ansvar för utbildning och lärarande på Kungliga biblioteket och jobbar hårt för att sätta skolbiblioteken och deras bemanning på dagordningen.

Trevlig läsning!

/Elin

5

nov

”Så tråkigt får jag aldrig”

”Så tråkigt får jag aldrig”, svarade fotbollsidolen Tomas Brolin på frågan om han kunde tänka sig att läsa en bok, och gjorde därmed alla småkillar på 90-talet en stor otjänst. Med hans stora inflytande över pojkarnas attityder, stod det då klart att läsa, det gör man bara inte.

För det är så det ser ut: killar läser sällan och dåligt. Många kan inte med flyt läsa en längre sammanhängande text på mellanstadiet.

Siffror från Skolverket visar att drygt 12 % av killarna i årskurs 9 inte blir godkända i läsförståelse. För killar med invandrarbakgrund är siffran ännu högre, drygt 17 %. På konferensen den 24/10 om att nå dem som inte läser, som arrangerades av Myndigheten för tillgängliga medier och Centrum för lättläst, kallad ”Så tråkigt får jag aldrig” deltog bland andra Karin Taube, Professor emerita Umeå universitet och läsforskare med intressanta och förskräckande forskningsresultat om hur det står till med läsningen i Sverige idag.

Vi känner till PISA, läsundersökningen från 2009 (kommer i ny version den 3 december!), som visade att skillnaderna mellan skolors resultat har ökat liksom betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund. Och att elever med utländsk bakgrund har sämre resultat än infödda elever.

Pojkar läser sämre än flickor och Karin Taube förklarar att det handlar om självbild och självförtroende. Pojkarna övertar värderingar av viktiga vuxna i närmiljön, av pappor, vänner och lärare, som läser i allt mindre utsträckning.  Pojkarna blir inte heller uppmuntrade att läsa och får därmed en negativ lässjälvbild, motvilja och brist på uthållighet när det gäller läsning.

Och förstås, precis som med fotboll: det man sällan gör blir man dålig på, det man gör ofta blir man bra på. Och äntligen(!) har vi något att glädjas åt. ”Jag är Zlatan” blev en storsäljare som i högsta grad bidrar till killarnas lust att läsa.

Den som vill ta del av Karin Taubes forskning kan gå in på: http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/karin-taube

Margareta Ekström

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier