Visar inlägg med tagg:

kollage med bilderböcker

Foto: Jenny Karlsson

Nu är satsningen på att stärka samarbetet mellan skolbibliotekspersonal och personal i fritidshemmen, som vi skrev i juni förra året, avslutad. Några skolor fortsätter dock med arbetet vårterminen ut. Bland dem som har deltagit har entusiasmen varit stor och många aktiviteter har varit igång på fritids och i skolbiblioteken. Arbetet på de olika skolorna har utgått från samma böcker men den stora bredden vad gäller val av metoder har varit inspirerande att få ta del av. De stora variationerna visar att böcker är en bra utgångspunkt för att arbeta med estetiska lärprocesser samt textsamtal och berättande som stärker språkutvecklingen. Allt passar kanske inte alla men alla kan hitta något som passar dem!

Huvudsyftet att stärka samarbetet har lyckats på majoriteten av skolorna. Det har också framgått tydligt att skolledningens stöd har stor betydelse för ett ökat samarbete. De stora utmaningarna har varit att få tid till gemensam planering samt strul med eller brist på teknik på skolorna.

Några råd från de deltagande skolorna till andra skolor som vill utveckla samarbete mellan skolbibliotek och fritidshem och använda böcker som utgångspunkt är:

 • Avsätt tid till gemensam återkommande planering och reflektion
 • Anpassa gruppstorleken till aktiviteten
 • Visa upp vad som görs och låt det ta tid. Om barnen ser vad andra gör så blir de ofta sugna själva
 • Introduktionen är viktigt för att få med eleverna
 • Utgå ifrån vad eleverna vill
 • Viktigt att ha skolledningens stöd
 • Man kan inte göra allt som vanligt, var flexibel och anpassa arbetet till fritids rutiner
 • Gläds åt det som blir gjort istället för att sörja det som inte blev av

Vi har sammanfattat satsningen på två sätt för den som är intresserad av att läsa mer – dels genom en rapport, dels genom att samla in praktiska idéer från de deltagande skolorna i en idé- och metodbok. Vi hoppas andra skolor kan hitta inspiration i detta material.

Stort tack till de skolor som deltagit med liv och lust i satsningen: Ekholmsskolan/Lillholmsskolan, Elinsborgsskolan, Kristinebergsskolan, Kungsholmens skola, Oxhagsskolan, Sköndalsskolan, Sundbyskolan.

Foto: Katarina Mörk

Foto: Katarina Mörk

/Maria Ronnås och Jenny Karlsson

Skolbibliotekskonsulenter

LU-47310438Just nu befinner sig skolsverige i en vardag som är i snabb förändring på grund av omständigheter bortom vår kontroll. Våra elevers rätt till studier är dock oförändrad. Det gäller alltså för oss att tänka till och fundera kring hur vi kan stötta våra elever och lärarkollegor. Skolbiblioteksbloggen har således samlat tips och förslag på vad du kan göra om du själv, dina  lärarkollegor eller elever arbetar från distans. Kanske kan även du som är kvar på skolan hitta något matnyttigt i dagens inlägg.

Håll dig uppdaterad:

Hur kan du stötta dina elever och lärarkollegor?

 •  Ta hjälp av digitala verktyg och spela in dig själv när du har sagostund eller läser högt. Eller kanske har du dagens boktips eller dagens dikt? Då håller du kvar din relation till eleverna och hjälper dem att stärka och bibehålla läsglädjen
 • Du behöver inte göra en film, du kan kanske utnyttja sociala medier som exempelvis Instagram för att sprida läsglädje?
 • Annonsera gärna för eleverna att du är tillgänglig för Fråga bibliotekarien-chatt på Teams, exempelvis på Skolplattformen. Där kan elever och lärare ställa frågor om exempelvis informationssökning och boktips. Du behöver kanske inte vara tillgänglig hela tiden utan kan avgränsa tillgängligheten till vissa tider under skoldagen
 • Förläng lånetiden för att undvika att dina elever får påminnelser eller spärras om de inte har möjlighet att återlämna sina böcker inom den ordinarie lånetiden
 • Tipsa om Bibblix. Det är en e-boksapp som drivs av Stockholms stadsbibliotek och du behöver lånekort och PIN-kod. Den primära målgruppen är yngre elever men det finns även litteratur för äldre elever. Denna app är till för fritidsläsning, inte skolläsning
 •  Alla stadens elever har tillgång till Inläsningstjänst hemifrån. De har mycket lättläst inläst material men även en hel del annat. De har nyligen öppnat upp Polyglutt, vilket gör att eleverna även får tillgång till inlästa böcker på andra språk än svenska
 • Ugglo har just öppnat upp för att eleverna i staden ska kunna logga in hemifrån under den situation som nu råder, detta gäller i dagsläge endast de 40 skolor i staden som har testperiod på Ugglo. Ugglo har inläst material för olika åldrar
 •  Påminn om att Världens bibliotek har inlästa böcker och e-böcker och kräver registrering. De språk som finns tillgängliga är:
  • arabiska
  • bosniska, kroatiska och serbiska
  • persiska
  • somaliska
  • tigrinska
  • turkiska
 •  Ska dina elever arbeta med klassisk litteratur är Litteraturbanken en digital resurs som eleverna når hemifrån. Här finns bland annat fulltextmaterial och visst inläst material. Det finns dikter, noveller och prosa samt lärarhandledningar
 •  Stockholmskällan samlar undervisningsmaterial för gymnasieskolan som funkar bra att arbeta med på distans och de uppdaterar sidan löpande
 •  På SLI.se/medioteket  hittar du bland annat filmer som berör kroppens immunförsvar men även mycket annat som kan passa de områden som eleverna arbetar med just nu. Du kan även skapa egna filmklipp under fliken Dela/Skapa klipp, som du hittar under mediespelaren. Sedan kan du skicka filmklippet till dina elever. Då kan de logga in på sitt elevkonto för att kunna titta på klippet
 • Förvaltningen har skapat en sida där du hittar tips för hur du stödjer eleverna i sina studier hemifrån. På sidan finns också information om ett Team, där du kan dela erfarenheter med dina kollegor inom alla skolformer i Stockholms stad. Sidan kommer att byggas på med verktyg och tips fortlöpande. Sida om att studera hemifrån med digitala verktyg
 • Kom ihåg att alla centrala lärresurser såsom exempelvis databaser nås via Skolplattformen. Detta kan särskilt vara en resurs för de gymnasieelever som arbetar med sitt gymnasiearbete just nu

Hur kan du arbeta med att utveckla din verksamhet på distans?

 •  Om du arbetar på distans kan du passa på att läsa in dig på ditt bestånd
 •  Du har kanske möjlighet att se över både ditt bestånd och dina elev-och lärarkonton i biblioteksdatasystemet? Tänk på att du behöver VPN för att nå Book-IT på distans. Vet du inte riktigt hur du ska göra? Kontakta skolans ITK eller IT-tekniker
 •  Du skulle även kunna arbeta med din lokala handlingsplan för skolbiblioteket. Du hittar stöd och hjälp på Skolverkets hemsida och från IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek
 •  Du kan även utnyttja tiden till att planera framtida lektioner eller projekt. Ska du samarbeta med en lärarkollega? Utnyttja Planner i Teams, det finns en e-kurs i Utbildningsplattformen för dig som är nybörjare OBS! Du behöver inte koppla upp dig till VPN för att nå Utbildningsplattformen och du behöver inte anmäla dig för att gå en e-kurs

Hur kan du själv förkovra dig inom uppdraget?

Har du fler förslag? Skriv gärna i kommentarsfältet!

Ta hand om dig själv och andra!

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Happy kids reading a book together on the floorHur kan skolbiblioteket integreras i undervisningen och på vilket sätt kan verksamheten där bidra till elevernas måluppfyllelse?

Om detta berättar Angela Svensson, rektor på Sjöängsskolan i Älvsjö i filmen Värdet av skolbibliotek. Hon visar på hur en skolbiblioteksplan kan påverka utvecklingen på skolan och på vilket sätt skolbibliotekarien Helene Andersson Thörnfeldt bidrar till elevernas lärande.

Med ett aktivt och integrerat skolbibliotek stärks elevernas språkförmåga, kritiska tänkande och digitala kompetens. Avgörande är att biblioteket är bemannat och att den som arbetar där har relevant kompetens för att driva och utveckla verksamheten där.

Stockholms stad har en skolbiblioteksplan som ger riktlinjer och stöd för hur ett utvecklingsarbete kring skolbibliotek kan gå till. Planen reviderar vi nu och samlar in synpunkter från olika skolformer. Ett antal skolbibliotekarier, elever, skolledare och pedagoger deltar i det referensarbetet.

En väl förankrad skolbiblioteksplan bidrar till att lägga en bra grund för ett starkare samarbete på skolan kring elevernas lärande och underlättar integreringen av skolbibliotekets verksamhet på skolan.

Sjöängsskolans bibliotek i Älvsjö fick utmärkelsen Ett skolbibliotek i världsklass förra året. Du kanske också arbetar på ett skolbibliotek som lever upp till kriterierna får att få priset. Då är det bara att sätta igång och skicka in ansökan.  Du hittar mer information på DIK:s hemsida.  

/Maria Ronnås & Lotta Metcalfe

Skolbibliotekskonsulenter

CM-SP10100

Nu på söndag 8 mars infaller Internationella kvinnodagen och har uppmärksammats sedan 1977, på initiativ av FN. Läs mer om Internationella kvinnodagen på Nordiska museets sajt. Skolbiblioteksbloggen bloggade om dagen redan ifjol men det finns mycket nytt att tipsa om som du kan använda i din verksamhet.

Foto: SLI

Foto: SLI

Foto: Heléne Andersson Törnfeldt

Foto: Heléne Andersson Törnfeldt

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Cute pupils in class using phone and tablet at the elementary schoolDet börjar dra ihop sig till Källkritikens dag som infaller den 13 mars. Den inrättades 2017 av numera nedlagda Metros Viralgranskaren. Källkritikens dag syftar till att belysa vikten av källkritik och flera organisationer och myndigheter uppmärksammar dagen genom att ta fram undervisningsmaterial och ordna olika event. Bland annat delas priset Det gyllene förstoringsglaset ut.

Internetstiftelsen har ett myriad av material för den som vill passa på att boka in några extra källkritikslektioner under Källkritiken dag. Det finns bland annat en guide i vad källkritik på internet är och varför det är viktigt. Du kan använda filtreringsfunktionen för att hitta lektioner från Internetstiftelsen som passar just dig och dina elever, du kan söka på både ämne och årskurs. De har även samlat sina lektioner om digital kompetens för gymnasiet på en särskild sida.

Vill du fördjupa dig i hur barn och unga använder internet? Läs Barnen och internet 2019, en kartläggning av barn och ungas användning av internet, både hemma och i skolan.

Källkritik är inte bara en fråga som är aktuell när vi möter information digitalt, utan även analogt. Olika sorters medier och ämnen kräver olika sorters källkritiskt förhållningssätt. Thomas Nygren föreläste på Medioteket och Skolbiblioteksbloggen har skrivit en sammanfattning.

Du kan se Uppsalaforskaren Thomas Nygrens föreläsning om elevers källkritiska förmåga. Thomas Nygren publicerade boken Fakta, fejk och fiktion ifjol och passar dig som vill få fördjupad förståelse för ämnet.

Natur & Kultur har samlat material om källkritik, både lektionstips och fördjupande litteratur samt en intervju med Carl Heath. Carl Heath är utbildningsdirektör på RISE och tar i intervjun bland annat upp AI (artificiell intelligens) och digitalisering ur ett demokratiperspektiv. Vill du få ännu bättre koll på digitalisering ur ett skolperspektiv? Lyssna på podden Digitalsamtal där journalisten och författaren Anders Thoresson och Micke Kring, IT-pedagog på Årstaskolan, diskuterar just den frågan. Anders Thoresson har även skrivit en bok på ämnet, Skolan i en digital omvärld.

Att ha ett kritiskt förhållningssätt kräver också att du övar upp förmågan att avgöra vad du kan lita på, därför har begreppet källtillit blivit mer aktuell på senare år. Skolan spelar en viktig roll för att lära eleverna vilka källor som kan bedömas vara mer trovärdiga än andra och varför. Fördjupa dig i ämnet källtillit med hjälp av Lundforskarna Jutta Haider och Olof Sundins text som du hittar via Skolverket. Har du kort om tid kanske en sammanfattning av forskaren Emma Frans passar bättre? Du kan även läsa Åsa Wikforss artikel i ämnet källkritik och källtillit.

Statens medieråd har också en uppsjö av lektionsförslag för alla åldrar. Det är även viktig att vara källkritisk mot bilder och Statens medieråd har tagit fram material som du kan använda i klassrummet.  Det finns även särskilt metodmaterial för årskurs 7 och uppåt. Vill du lära dig mer? Lyssna på podden Bildpodden där exempelvis avsnittet Vad är film? kan användas som en ingång till film-och mediekunnighet, som är en del av MIK (medie-och informationskunnighet).

Apropå film så har sli.se/medioteket en hel del filmat material om källkritik ur många olika perspektiv, redo att användas i klassrummet eller skolbiblioteket. Det finns flera olika serier som har en särskild inriktning på källkritik, bland annat Hjärna och hjärna och Fejkskolan för äldre, Är det sant? för mellanåldern och Surfarna för yngre.Du kan använda fritextsökning eller avgränsa din sökning med hjälp av filteringsfunktionen.

Stockholmskällan har lektionsförslag om källkritik ur ett historiskt perspektiv och erbjuder sig också att komma ut till skolorna i staden för att ha lektioner med dina elever, boka via länken.

foto: Stockholmskällan

foto: Stockholmskällan

Jag önskar dig en riktigt källkritisk dag! Och kom ihåg, källkritik kan vara roligt!
/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier