Visar inlägg med tagg:

20

dec

Stockholmskällan är av en databas med nästan 30000 fotografier, kartor, trycksaker, böcker, ritningar, filmer, texter, ljudfiler, föremål, konstverk och litteraturtips. Allt berättar  på något vis om livet i Stockholm genom århundradena. Arkiv, bibliotek, museer och skolor i staden bidrar med materialet. Målgruppen för Stockholmskällan är i första hand stadens skolor och allt material är fritt att använda i undervisningen.

I ”Lektionsbanken” finns tips och undervisningsmaterial för högstadium och gymnasium i t.ex. ämnena historia, svenska, bild och geografi. Du kan också be Stockholmskällans pedagoger komma och ge en specialintroduktion av Stockholmskällan för intresserade kollegor eller hålla en anpassad lektion för dina elever i samband med ett visst tema. Kontakta i så fall Frida Starck Lindfors och Samuel Branting vid Medioteket så hjälper de dig.

Frågor om länder, världsdelar, hur människor lever i andra länder, hur utvecklingen har sett ut och vad som ligger bakom konflikter återkommer ofta i skolbiblioteken. Världen förändras ständigt och böcker om länder blir snabbt föråldrade. Tur då att det finns andra bra ställen att guida eleverna till.

Landguiden är ett uppslagsverk om länder där de flesta frågor om länder och världsdelar kan få svar. Det finns bakgrundsinformation till pågående konflikter i världen och roliga möjligheter att jämföra statistik från olika länder. Bilden nedan visar skillnaden i tre länders tillgång till vatten. Landguiden drivs av Utrikespolitiska institutet och  är en vidareutveckling av deras skrifter Länder i fickformat. Alla kommunala skolor i Stockholm har fri tillgång till Landguiden.

Globalis är en interaktiv världsatlas och uppslagsverk som vill förenkla för oss att förstå världen och vår påverkan på den. På kartor kan vi se hur utsläpp av växthusgaser är fördelade över världen, var regnskogen växer, var den biologiska mångfalden är som störst etc. Globalis innehåller också information om internationella avtal och internationella organisationer, undrar du vad en konvention egentligen betyder får du veta det här. Globalis sköts av Svenska FN-förbundet.

Gapminder vill få oss att se på världen utifrån korrekta fakta istället för utifrån gamla föreställningar. Här kan vi följa och jämföra olika länders utveckling över tid, bland annat förväntad livslängd, spädbarnsdödlighet, energianvändning. Under fliken for teachers finns flera tips till lärare som vill använda Gapminder i undervisningen, längst ner på den sidan finns även länkar till tips på svenska. Gapminder finns också i en något mindre version på svenska Gapminder World Basic på Svenska, den finns under fliken Labs

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier