4

dec

Med anledning av PISA – Låt Läslyftet innefatta skolbiblioteket!

Igår kom resultaten av PISA-undersökningen där 65 länder fick reda på hur 15-åringarna klarar sig inom tre olika områden: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Svenska elevers resultat  fortsätter att rasa. I början av 2000-talet låg svenska elever i topp inom alla tre områdena, men nu ligger resultaten genomgående under snittet och våra elever har den sämsta kunskapsutvecklingen av alla OECD-länder. Läsförståelsedelen testar elevernas förmåga att söka information och att tolka, bedöma och reflektera över olika texter. Sverige har här rasat från 15:e plats 2009 till 27:e i senaste mätningen.

En god läsförmåga är nyckeln till en framgångsrik skolgång och påverkar alla ämnen. Såväl Litteraturutredningen som Skolinspektionen påpekar att bemannade skolbibliotek är viktiga för elevers läsutveckling. Skolbibliotekarien bör vara en naturlig samarbetspartner i lärarnas pedagogiska arbete och skolbiblioteket ska vara lika naturligt att använda i arbetet med läsförståelse och informationsinhämtning som gymnastiksalen är i idrott och hälsa eller kemisalen är vid laborationer. Trots detta visar statistiken att ungefär hälften av Sveriges skolelever fortfarande saknar tillgång till detta.

Låt Läslyftet innefatta skolbiblioteket!

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier