18

dec

Lucka 18: Länkskafferiet

I Länkskafferiet hittar vi mängder med länkar till webbplatser särskilt utvalda för att passa barn i skolåldern. Det har länge varit en given första plats för bibliotekarier, lärare och elever när vi behöver ta reda på vad det finns för information på internet kring ett visst ämne. Länkarna är sorterade utifrån skolämnen och har åldersrekommendationer. De yngre skolbarnen har en egen enklare startsida. Det finns också mycket tips på hur Länkskafferiet kan användas tillsammans med elever i skolan.

Länkskafferiet byggdes upp av Skolverket för att kunna vara en viktig resurs i elevers och lärares informationssökning men drivs idag på frivillig basis av en person. Det är inte hållbart i längden. Behovet av en nationell resurs av detta slag är lika stort som tidigare. Vilken nationell aktör vill/kan/bör bevara och säkra fortsatt utveckling av Länkskafferiet? För inte vill vi väl att vår och våra elevers världsbild ska domineras av de 5 första träffarna i Google?

Cilla Dalén på Hjulsta grundskola skrev bra om detta häromdagen på bloggen Vad gör de i biblioteket?

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier