9

jun

Arbetar Du på Årets skolbibliotek 2023?

Priset Årets skolbibliotek har funnits sedan 1994 och delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek.  Av de inkomna förslagen väljer sedan en jury ut en vinnare samt två skolbibliotek som får hedersomnämnanden.

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

Nu är ansökan öppen fram till 17 augusti:

Årets skolbibliotek | Nationella skolbiblioteksgruppen

I år delas priset ut på Bokmässan fredag 29 september kl 13. Under rubriken Det värdefulla skolbiblioteket samtalar årets prisutdelare med en skolbibliotekarie om vikten av välfungerande och bemannade skolbibliotek. I slutet avslöjas vem som vinner Årets skolbibliotek 2023. Vem som är årets prisutdelare kan du läsa om här:

Välkomna till prisutdelningen på Bokmässan | Nationella skolbiblioteksgruppen

/Jenny

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier