7

mar

Lär dig grunderna i punktskrift

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har ett gratis och nedladdningsbart häfte som heter Knäck koden. Det riktar sig till dig som är seende och vill lära dig om mer punktskrift och hur det är uppbyggt. Häftet går igenom alfabetet i punktskrift, siffror och några vanliga skiljetecken. Det innehåller flera övningar och texter. I häftet får du dock lära dig att läsa punktskrift med ögonen, inte med fingrarna.

Knäck koden – SPSM Webbutiken

Vad är punktskrift? 

De flesta barn med svår synnedsättning eller blindhet lär sig skriva, läsa och räkna med punktskrift. Punktskrift är ett skriftsystem av upphöjda punkter som man läser taktilt med fingrarna. Punktskrift är inte ett språk utan snarare en kod. Med hjälp av koden kan väldigt många språk skrivas om till punktskrift. Människor med blindhet över hela världen använder punktskrift på sina modersmål.

Punktskriften (också kallad brailleskrift) kom till år 1825 och grundaren var fransmannen Louis Braille som blev blind vid tre års ålder efter en olycka i faders sadelmakeri. Varje år uppmärksammas World Braille day 4 januari, på Louis Brailles födelsedag.

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier