5

nov

”Så tråkigt får jag aldrig”

”Så tråkigt får jag aldrig”, svarade fotbollsidolen Tomas Brolin på frågan om han kunde tänka sig att läsa en bok, och gjorde därmed alla småkillar på 90-talet en stor otjänst. Med hans stora inflytande över pojkarnas attityder, stod det då klart att läsa, det gör man bara inte.

För det är så det ser ut: killar läser sällan och dåligt. Många kan inte med flyt läsa en längre sammanhängande text på mellanstadiet.

Siffror från Skolverket visar att drygt 12 % av killarna i årskurs 9 inte blir godkända i läsförståelse. För killar med invandrarbakgrund är siffran ännu högre, drygt 17 %. På konferensen den 24/10 om att nå dem som inte läser, som arrangerades av Myndigheten för tillgängliga medier och Centrum för lättläst, kallad ”Så tråkigt får jag aldrig” deltog bland andra Karin Taube, Professor emerita Umeå universitet och läsforskare med intressanta och förskräckande forskningsresultat om hur det står till med läsningen i Sverige idag.

Vi känner till PISA, läsundersökningen från 2009 (kommer i ny version den 3 december!), som visade att skillnaderna mellan skolors resultat har ökat liksom betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund. Och att elever med utländsk bakgrund har sämre resultat än infödda elever.

Pojkar läser sämre än flickor och Karin Taube förklarar att det handlar om självbild och självförtroende. Pojkarna övertar värderingar av viktiga vuxna i närmiljön, av pappor, vänner och lärare, som läser i allt mindre utsträckning.  Pojkarna blir inte heller uppmuntrade att läsa och får därmed en negativ lässjälvbild, motvilja och brist på uthållighet när det gäller läsning.

Och förstås, precis som med fotboll: det man sällan gör blir man dålig på, det man gör ofta blir man bra på. Och äntligen(!) har vi något att glädjas åt. ”Jag är Zlatan” blev en storsäljare som i högsta grad bidrar till killarnas lust att läsa.

Den som vill ta del av Karin Taubes forskning kan gå in på: http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/karin-taube

Margareta Ekström

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier