7

nov

Aktuell läsning om skolbibliotek

I det senaste numret av Alfa: en tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk  är det tema ”Mer än böcker”. Det som åsyftas är det pedagogiska skolbiblioteket. Vi får lära oss mer om professor Louise Limbergs forskning om skolbibliotek, läsa en intervju med Kjell Ahlgren från Skolinspektionen och följa en lektion om olika sorters källor på Adolf Fredriks Musikklasser bland annat.

I det senaste numret av Datorn i utbildningen finns det också en artikel om skolbiblioteket som fysiskt och digitalt rum. Här är det Krister Widell och Mats Östling som resonerar kring skolbiblioteksutveckling och lyfter fram goda exempel som pågår ute i landet.

MTM:s tidskrift heter numera Läsliv. Även här finns det i senaste numret flera artiklar med skolbiblioteksanknytning. Dels ett fint reportage från Västerås, där ett strategiskt arbete för att utveckla skolbiblioteken i kommunen just nu pågår. Dels lär vi känna Elin Lucassi lite bättre. Hon arbetar som handläggare med ansvar för utbildning och lärarande på Kungliga biblioteket och jobbar hårt för att sätta skolbiblioteken och deras bemanning på dagordningen.

Trevlig läsning!

/Elin

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier