13

nov

Utveckla ett långsiktigt arbetssätt för talböcker!

Det är roligt att läsa, böckerna öppnar för fantastiska äventyr och resor och de stärker språk- och identitetsutvecklingen.

För elever med läsnedsättning är talböckerna, där man läser med öronen, en möjlighet. När kraften inte behöver läggas på avkodningen kan eleven i stället fokusera på reflexion och förståelse. Läsningen blir meningsfull och läslusten väcks. Eleven hamnar inte utanför och kan följa med på lektionerna.

Medioteket söker intresserade skolor som vill delta i en bibliotekssatsning under vårterminen. Det här är ett tillfälle för skolor som trots talbokskurs och nedladdningstillstånd har haft svårt att komma igång. Medverkan i satsningen ger inspiration och stöd för att utveckla ett långsiktigt arbetssätt med talböcker.

Välkommen till en presentation av satsningen!

Plats: Medioteket

Dag & tid: 28 januari, klockan 15.00

Anmälan: medioteket@stockholm.se.

/Helena

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier