10

dec

Lucka 10: Svenska klassiker fritt tillgängliga på webben

Det har blivit betydligt enklare att få tag i äldre svensk litteratur och dramatik. Dagens lucka presenterar två av internets riktiga pärlor, Litteraturbanken och Dramawebben

Litteraturbanken ger tillgång till en stor mängd svensk litteratur, främst äldre verk där upphovsrätten har gått ut. Här finns också introduktioner till en del författare och vissa ämnesområden. Flera böcker finns glädjande nog som Epub så att de lätt kan laddas ner och läsas på mobiltelefon eller surfplatta, andra finns som PDF och eller faksimil.

Dramawebben strävar efter att tillgängliggöra svensk dramatik som speglar den svenska teaterns utveckling på riktigt. Ett första fokus vid urvalet har varit att lyfta fram dramatik som exkluderats ur teaterhistorien trots att den var framgångsrik i sin samtid. Vissa av verken finns idag endast att tillgå för allmänheten via Dramawebben. De stora giganterna finns naturligtvis också här. Texterna finns i vissa fall som faksimil för läsning på webben, ibland som pdf.

Läs mer om innehåll och fokus för vidare utveckling här Om Dramawebben

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier