13

feb

MIK – Vad är det?

Begreppet ”informationskompetens” verkar nu så sakteliga ersättas av  ”MIK”, dvs medie- och informationskunnighet. Medie- och informationskunnighet handlar bland annat om att kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna producera – inte bara konsumera –  innehåll i olika medier.

Vill du lära dig mer och ha koll på detta område finns det nu en ny sajt att följa och fördjupa sig i – MIK-rummet – skapad av Statens medieråd i samarbete med UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening.

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier