Aktuellt

13

feb

MIK – Vad är det?

Begreppet ”informationskompetens” verkar nu så sakteliga ersättas av  ”MIK”, dvs medie- och informationskunnighet. Medie- och informationskunnighet handlar bland annat om att kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna producera – inte bara konsumera –  innehåll i olika medier.

Vill du lära dig mer och ha koll på detta område finns det nu en ny sajt att följa och fördjupa sig i – MIK-rummet – skapad av Statens medieråd i samarbete med UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening.

2 kommentarer