3

apr

Rektorn säger sitt om ett skolbibliotek i världsklass

Foto: Anna Åberg

Foto: Anna Åberg

Med anledning av att Sjöängskolans bibliotek tilldelades utmärkselen Skolbibliotek i världsklass för första gången har Skolbiblioteksbloggen intervjuat Angela Svensson, rektor på skolan.

Grattis till utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass! Hur känns det?

Det känns fantastiskt bra! Jag känner mig stolt och glad och framförallt nöjd med att våra elever har tillgång till den skatt som vårt inbjudande, inspirerande och intresseväckande skolbibliotek är.

Det är första året som Sjöängskolan får utmärkelsen. Vad har ni gjort annorlunda nu jämfört med tidigare?

Vi har satsat på vårt skolbibliotek! Heléne Törnfeldt, vår skolbibliotekarie, har massor med kunskap, kompetens och energi och hon brinner för att göra våra elever till ännu mer läsande och lärande människor. När vi fick möjlighet att anställa Heléne på heltid så gjorde vi det vilket har gjort att själva utvecklingsarbetet kring biblioteket har fått ett helt annat utrymme än tidigare. Vi har också fixat till själva lokalen. Den är många elevers favoritplats på skolan!

Hur har du som rektor kunnat bidra till att ni har fått utmärkelsen?

Jag har tillsammans med Heléne funderat bredare och vidare kring bibliotekets funktion. Vi har pratat mycket om hur skolbiblioteket kan bidra till undervisningen, till media- och informationskunskapen i skolan och kring hur samarbetet mellan lärarna och fritidspersonalen kan utvecklats. Jag har sedan bidragit med att också organisera för att detta skall ske. Till exempel genom att tillsätta en arbetsgrupp med representation från olika stadier och verksamheter som tog fram vår skolbiblioteksplan eller genom att Heléne fått genomföra inspirations-workshops med all fritidspersonal kring läsningens sköna konst. Bland mycket annat.

Hur tänker du kring framtiden på skolbiblioteket på Sjöängskolan?

Jag ser att den spetskompetens kring MIK som skolbibliotekarien besitter kommer att vara en enormt viktig tillgång ju mer digitaliserad skolan och undervisningen blir. Och likaså att läsningen av fysiska böcker och glädjen i läsa blir allt viktigare att bygga en grund för i ett allt mer digitaliserat samhälle. Läsning av böcker fyller en annan funktion och utvecklar andra och viktiga förmågor än digital läsning. Att skapa läsglädje och egen motor för att läsa är en av de bästa saker vi kan ge våra elever. Så skolbibliotekets roll kommer fortsättningsvis att vara superviktig och vi behöver utveckla integreringen med undervisningen i övrigt.

Har du några råd på vägen till de som vill ha utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass?

Grundarbetet är viktigt. Det är bra att börja med att formulera sig kring: Vad ska skolbiblioteket fylla för syfte, vilka är målen, vilken kompetens behöver vi och hur skapar vi förutsättningar för detta? En väl förankrad skolbiblioteksplan, en bra välkomnande lokal samt sist men inte minst, en skolbibliotekarie som brinner för sitt jobb. Som Heléne sa när hon började på vår skola och presenterade sig första upptaktsdagen: Ni kanske tror att skolbiblioteket ligger där borta i A-huset, men ni har fel – det är jag som är skolbiblioteket!

Till sist, hur ska ni fira på skolan? Vår skolbibliotekarie är bortrest och ännu ovetande om utmärkelsen. När hon kommer tillbaka nästa vecka kommer det vara ballonger och tårta i biblioteket!

Tack för din tid och lycka till med skolbiblioteksutvecklingen, Angela!

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier