18

feb

Skynda att nominera era Skolbibliotek i världsklass!

Har er skola ett bra skolbibliotek? Nominera det till utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass och gör det nu, sista datum att nominera är 7 mars.

Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK till skolbibliotek som lever upp till dessa kriterier:

Skolbibliotek i världsklass

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Mer om utmärkelsen finns här
Information om nominering finns här

Hittills i år har 16 bibliotek blivit utnämnda, ett av dem är Hjulsta grundskola som vi skrev om nyligen.
Är er skolas bibliotek med i nästa omgång som presenteras 13 mars?

/Emma

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier