21

feb

”Essensen i vårt uppdrag – att öka läsintresset”

Bengt Lindström, lärarbibliotekarie på Gubbängsskolan, går i pension till sportlovet. Innan han börjar ägna sig åt alla andra väsentliga grejer i livet vill vi passa på att berätta lite om den skolbiblioteksverksamhet han nu lämnar.

För Bengt har den viktigaste uppgiften för skolbiblioteket varit att på olika sätt stimulera och öka läsintresset hos skolans elever – ”Det är ju själva essensen i vårt uppdrag, går det framåt här finns det hopp!”

För att lyckas öka läsintresset har han och hans kollega Yvonne Ekström lagt mycket jobb på bokbeståndet. Det handlar om att följa med i bokutgivningen, samla in inköpsförslag, gallra ”hyllvärmare”, förbättra skyltningen på hyllorna och så vidare. Talboksutlåning till behövande elever är också en viktig del av det läsfrämjande arbetet som de just nu försöker skapa tydligare rutiner kring.

Inte minst betonar Bengt också vikten av att ”vara glad och trevlig och AKTIV med att försöka ge tips till frågvisa elever!” Och det är ju också det han tycker varit det roligaste i jobbet – att hjälpa barnen hitta en bok som de blir nöjda med.

Biblioteket på Gubbängsskolan erbjuder skolans pedagoger ”fasta tider” – ett veckoschema där man kan skriva upp sin klass och vara säker på att bibliotekarien verkligen är på plats.

Otillräkneliga öppettider och bristande tillgång till personal var ett problem som  uppmärksammades av skolinspektionen 2013. Detta ledde till att biblioteket fick fler personaltimmar och bättre kunde garantera de utlovade öppettiderna.

Nu när Bengt går i pension så är det Yvonne Ekström som ensam kommer att ansvara för biblioteket. Till hösten blir det sedan troligtvis en ny person i Gubbängsskolans bibliotek som får fortsätta jobba med att öka läsintresset bland skolans elever.

Vi önskar skolbiblioteket – och Bengt – lycka till framöver!

/Elin Hirschfeldt

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier