22

maj

Att bli en så’n som läser

Vi var några ur Skolbiblioteksgruppen som i veckan lyssnade på Catarina Schmidt och en föreläsning som Regionbiblioteket anordnade. Catarina är fil.dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. I föreläsningen presenterade hon villkor och möjligheter för barns menings- och identitetsskapande och hur detta hänger ihop med att bli en sån som läser.

Undersökningen visade att identitetsskapande genom texter förutsätter och erbjuder möjligheter för barnen att känna igen sig i och förändra texter. Utveckling
av ett sådant identitetsskapande har likheter med kritiskt textutforskande. Det är då det egna kan jämföras med och relateras till ett större sammanhang och övervägas och reflekteras över. Att utforska texter kan idag sägas vara viktigare än någonsin för att begripliggöra sin tillvaro, göra hållbara val och för att, enkelt uttryckt, inte bli lurad.

Catarina talade också en hel del om hur vi väljer de texter som barnen får möta i skolan, att det när det gäller böcker är oerhört viktigt att visa hur vi tillmäter boken vikt och varför. Hur kan valet av texter organiseras, hur undviker vi att den obligatoriska bokläsningen blir tråkig? Det måste bli lite mer liv i luckan, menade Catarina, bibliotek och skola måste samarbeta (skolbibliotekarier är nyckelpersoner!) och vi måste hitta sätt att väcka förundran inför berättelsens magi.

Här är en länk till avhandlingen. Den är läsvärd!

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:656947/FULLTEXT02.pdf

/Ingalill

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier