Visar inlägg med tagg:

Camilla Larsson Foto: Frida Händler

Som Skolbiblioteksbloggen tidigare har skrivit om har inte mindre än tre skolbibliotek fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.  Naturligtvis ska även Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium berätta om hur de tänker kring utmärkelsen. Nedan kan du läsa en intervju med skolbibliotekarien Camilla Larsson.

Grattis! Hur känns det?

Tack! Vi är så otroligt glada och stolta över utmärkelsen! Det känns som födelsedag och julafton på samma gång. Till skolledning och lärare på skolan vill vi säga tack för samarbetet detta läsår!

Vad var anledningen till att ni fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass i år?

Årets nominering handlade framför allt om kvalitetsarbete. DIK skriver: ”Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå (ibland på kommunal nivå). Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna.” Det vi har gjort under hela hösten är att utforma en lokal handlingsplan för biblioteket, utformad efter vår skolas behov, med tydlig ansvarsfördelning och mål att följa och följa upp. Länk till plan.

Det kan vara svårt att i skolans värld få gehör för de biblioteksfrågor som vi skolbibliotekarier brinner för, men tack vare viss envishet har vår skolledning förstått behovet av deras stöd. Lärarna på skolan har också gett värdefulla kommentarer i utformandet av vår lokala biblioteksplan. Utkastet presenterades i alla arbetslag som fick komma med önskemål. Från mitt första läsår på skolan 16/17 ser vi en stor ökning av antal klasser som får biblioteksundervisning. Tack vare den hjälp jag får att Vendela och Wera, våra biblioteksassistenter, har det varit möjligt att utveckla biblioteksverksamheten och jobba för att den blir en integrerad del av skolans pedagogiska arbete.

Hur skulle ni beskriva verksamheten i skolbiblioteket?

Ända sedan jag (Camilla) började på KG hösten 2016 har jag arbetat för att biblioteket ska vara en självklar pedagogisk resurs som elever och lärare använder sig av. En stor del av verksamheten består därför av lektionsbesök och handledning i MIK, men en tydlig progression mot gymnasiearbetet. Detta arbete har lett till vår nya handlingsplan. Den fokuserar på samarbete med arbetslagen kring alla klasser. Det är inte så att alla ämnen och lärare behöver få ett besök av bibliotekarien (omöjligt rent logistiskt), utan istället har arbetslagen ansvaret att se till att alla klasser får minst ett besök per läsår. För att skapa ett meningsfullt lärande utgår undervisningen i informationskompetens och källkritik från en av lärarna given uppgift och är en del av den ordinarie undervisningen. Vi ser att elever i större utsträckning besöker biblioteket efter ett klassrumsbesök.

Kommer utmärkelsen att påverka hur ni arbetar i framtiden?

Ja, nu när vi fått utmärkelsen i år vill ju fortsätta att arbeta för att vara ett skolbibliotek i världsklass.

Hur ska ni göra för att få utmärkelsen även nästa år?

Vi kommer att utvärdera vår handlingsplan. Fick alla klasser den biblioteksundervisning de har rätt till? Hur kan undervisningen förbättras? Kanske kan vi flippa klassrummen mer genom att bygga ut vår kanal med instruktionsfilmer på youtube.

Hur tror ni att skolans elever och personal kommer att reagera på nyheten?

Vi tror att de också kommer att bli glada och stolta över att ha ett skolbibliotek i världsklass. Förhoppningsvis kommer vi få ännu fler lektionsbokningar av lärarna och besök av eleverna. Vi har precis gått ut med nyheten här i skolan och på våra sociala medier @KGbibl

Slutligen… hur kommer ni att fira?

Idag firar vi i biblioteket med popcorn och utlottning av böcker. Vi tar emot elevernas önskemål om inköp eller event som de vill att vi har i biblioteket.

Du som vill följa den världsklassade verksamheten på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium kan kolla in Youtube, Instagram och Facebook.

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Vendela och Camilla3

Vendela & Camilla

foto: Johanna Rasmusson

foto: Johanna Rasmusson

Det var ett peppat gäng gymnasiebibliotekarier som tog 08.14-tåget från Stockholms central till Örebro torsdagen den 29 november 2018. På schemat stod en hel dags studiebesök på två av de kommunala gymnasiebiblioteken i Örebro, men med en glimt in i verksamheten på samtliga fem. Varför just Örebro undrar kanske ni? Vi backar bandet lite …
Med avstamp i Skolplattformen – mot Örebro!

 

Istället för en gemensam webb för gymnasiebiblioteken i Stockholms stad skapar respektive bibliotek en egen intern sida i den nya skolplattformen (lanserades under 2018). Inget större fel i det, men inom nätverket för gymnasiebibliotekarier i Stockholms stad strävar vi efter samstämmighet gymnasieskolorna emellan, inte minst i webbkommunikationen riktad mot elever och lärare. Gymnasiebiblioteken i Örebro ligger steget före med den gemensamma webben orebro.se/gymnasiebiblioteken, som är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan stadens gymnasiebibliotekarier. Men det var inte helt självklart att den skulle bli till. När Örebro stad lanserade en ny webb för de kommunala gymnasieskolorna hade skolbiblioteken helt glömts bort.

Tack vare lite koll på Örebros gymnasiebiblioteksverksamhet (Johanna Palmén, bibliotekarie på Anna Whitlocks gymnasium, har tidigare jobbat där!) såg vi möjligheten att få ta del av värdefulla råd och erfarenheter.

Gemensam webb och MIK på Örebros gymnasiebibliotek

Första punkten på dagens program var ett besök på Rudbecksgymnasiet där bibliotekarierna Anna-Lena (Ale) Edlund och Maja Edberg (Tullängsgymnasiet) visade och berättade om arbetet med den gemensamma webben för gymnasiebiblioteken i Örebro. Ale Edlund är bibliotekarie på Rudbecksgymnasiet och har jobbat mycket med den gemensamma webben samt med MIK (Medie- och informationskunnighet).

På Rudbecksgymnasiet schemaläggs alla biblioteksintroduktioner. Ale Edlund har skapat en öppen google sites-sida där hon dokumenterar klassernas aktiviteter med koppling till biblioteket. I undervisningen har Ale Edlund valt att lägga tyngdvikten på informationssökning, då källkritiken redan ingår i flera av kursplanerna. När hon är ute i klasserna passar hon på att guida eleverna runt i bibliotekets digitala resurser. Fokus i biblioteksintroduktionerna ligger över huvud taget på det digitala biblioteket snarare än det fysiska. Vi fick också titta på bokbloggen Bokpärlan som drivs gemensamt av gymnasiebibliotekarierna i Örebro och som syftar till att främja läsandet bland gymnasieeleverna. Innan lunch blev det en visning av biblioteket på Rudbecksgymnasiet, som bemannas av både bibliotekarie och biblioteksassistenter.

Läsfrämjande arbete på Tullängsgymnasiet 

Efter en lunch på stan var vi tillbaka på Rudbecksgymnasiet där bibliotekarie Åsa Norlund från Tullängsgymnasiet berättade om hur de jobbar med skyltning och hur hon och svensklärare samarbetar i olika läsfrämjande projekt. Vi fick se många exempel på framgångsrika projekt, till exempel boklotteri, möten med läsande förebilder och bokcafé. En så här omfattande satsning på läsfrämjande insatser kräver så klart sitt anslag. Åsa brukar trycka på att det handlar om elevvård, för att motivera biblioteksanslaget.

Alla läsprojekt kopplade till svenskundervisningen avslutas under trivsamma former – med ett ”bokcafé”. Eleverna delas in i mindre grupper och samtalar om boken de precis läst samtidigt som de fikar. Åsa och svenskläraren leder samtalet efter Aidan Chambers modell för boksamtal. Bokcafé som metod är uppskattad av eleverna, som känner sig mer avslappnade än de skulle ha gjort under en mer traditionell examination. Boksamtalen blir på så sätt givande för alla inblandade och ett positivt minne kopplat till läsning för eleverna.

foto: Johanna Rasmusson

Foto: Johanna Rasmusson

Foto: Johanna Rasmusson

Foto: Johanna Rasmusson

Vi hade kunnat lyssna resten av dagen till Åsa Nordlunds tips om hur man kan arbeta framgångsrikt i olika läsfrämjande projekt, men efter en timme var det dags för oss att promenera till Karolinska gymnasiet. Bonus: på vägen passerade vi Örebro slott i all sin Vasa-prakt.

Fotot: Johanna Rasmusson

Fotot: Johanna Rasmusson

Guidad visning av skolbiblioteket på ”Karolina” och avslutning på Hälls konditori

På Karolinska gymnasiet ”Karolina” tog bibliotekarie Maja Edberg, som var med på Rudbecksgymnasiet, emot och visade oss runt i det fina nyrenoverade skolbiblioteket. Maja Edberg berättade om verksamheten och svarade på våra frågor.

Foto: Tehres Lindskog Boström

Foto: Tehres Lindskog Boström

Det blev en lärorik och trevlig studieresa, med mycket inspiration för nio av gymnasiebibliotekarierna i Stockholms stad. Innan resan tillbaka till Stockholm sammanfattade vi dagen på anrika Hälls bageri och konditori, precis intill Örebro slott. Konditoriet etablerades redan 1910. Om kungaparet varit på besök är oklart, men de vakade i alla fall över vår fikastund.

Foto : Tehres Lindskog Boström

Foto : Tehres Lindskog Boström

 

Deltagare från nätverket för bibliotekarier på Stockholms stads gymnasieskolor:

Johanna Palmén – Anna Whitlocks gymnasium

Dora Vinterhed – Östra Reals gymnasium

Sofia Fallby – Globala gymnasiet

Camilla Jansson – PA Fogelströms gymnasium

Camilla Larsson – Kungsholmens gymnasium

Tehres Lindskog Boström – Thorlidsplans gymnasium

Rosalie Daftson – S:t Eriks gymnasium

Monica Wallenius – Kärrtorps gymnasium

Johanna Rasmusson – Midsommarkransens gymnasium

/Johanna Rasmusson

Gymnasiebibliotekarie

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier