18

nov

Hur Sofia jobbar med elever i grundsärskola

Foto: Anne-lie Breander

Foto: Anne-lie Breander

Skolbiblioteksbloggen har träffat Sofia Lindblom, skolbibliotekarie på Askebyskolan och bett henne berätta mer om sitt arbete med elever i grundsärskolan.

Hur många elever som läser mot grundsärskolans läroplan har du på Askebyskolan?

Här på Askeby har vi 14 elever som läser mot ämnesområden och så har vi två små klasser som läser mot ämnen.

Det är 8 elever i lågstadiegruppen och 6 elever i mellanstadiegruppen som läser mot ämnen.

Vi har i ganska många år haft klasser som läser mot ämnen men klassen som läser mot ämnesområden har vi bara haft i några år.

Hur arbetar du med grupperna?

Jag träffar varje klass 1 gång/vecka. Klassen som läser mot ämnesområden kommer på sin fritidstid och ofta är det flera personal än elever då eleverna är resurskrävande. Det här har varit och är en utmaning för mig att arbeta med dem. Jag prövar mig fram och från att i början var det kanske 2 elever som kunde sitta stilla och lyssna så går det bättre och bättre då vi har börjat få in rutiner på hur vi gör. De första gångerna använde jag flanosagor och berättade efter bilderna. Jag har även använt mig av sagopåsar med figurer i såsom Rödluvan och vargen. Då har jag först en vecka använt mig av flano och nästa vecka av sagopåsen med karaktärerna och berättat sagan väldigt enkelt. Jag använder mig även av dokumentkamera och vanlig tryckt bok. Jag berättar samma saga många veckor. Den här terminen har vi haft apparna Polyglutt och även Ugglo på prov. De apparna är toppen då det finns böcker på TAKK. Jag brukar först läsa berättelsen samtidigt som bilderna visas på smartboarden och sen tittar vi på samma bok igen med TAKK. Det är bra att eleverna får se att det är andra än deras personal som kan teckna med TAKK. Jag kan själv inte alls tecken, men försöker lära mig lite. Ofta är det så att någon eller några i personalen tecknar då jag läser. Det funkar bra. Den här klassen är hos mig ungefär 20 minuter. De orkar inte mer. Ibland stannar någon eller några elever och personal kvar och läser en bok tillsammans.

Böcker som vi läst denna termin är: I Babblarnas hus av Tisell, Kom in om du vågar! av Davidsson Neppelberg, Lilla Lena är doktor av Karsin. Vi har även läst Astons presenter av Geffenbladh då de skulle tillverka egna drakar. Den är ju väldigt svår. Här pratade jag mest om bilderna, och gjorde en så kallad bildpromenad.

Lågstadieklassen kommer på en vanlig schemalagd lektion. Här läser jag också högt och visar bilderna och texten med hjälp av dokumentkameran.

För den här klassen läser jag lite svårare bilderböcker. Nu den här terminen har vi använt oss av Polyglutt och de böcker som finns inlästa på olika språk. De tycker det är kul att höra på sitt språk och vi har även här använt böcker med TAKK. Jag brukar först läsa boken på svenska. Flera av de här eleverna kan läsa lite grann och lånar böcker till klassrummet. Böcker vi läst den här terminen är: Stackars monster av De Coll, Bosse & Bella borstar tänder, Tass…tass…tass…smyg…smyg…smyg av Halling.

Jag brukar jobba på ungefär samma sätt med mellanstadieklassen. Vi läser bilderböcker och även en del lätta faktaböcker. Vi pratar om författare och illustratör och försöker förutspå med hjälp av läsfixaren Spågumman vad som kommer att hända i boken. Appen Polyglutt är mycket populär i den här klassen.

Då brukar vi först lyssna på elevernas modersmål och sedan läser eleverna på svenska. Vi tar en sida i taget. Det här är väldigt uppskattat. Eleverna har olika modersmål men tycker det är kul att lyssna på kompisarnas språk och framförallt att läsa på svenska.

Eleverna lånar böcker men inte varje vecka.

Hur tänker du kring bestånd?

Jag har den här terminen börjat göra en äppelhylla. Än så länge finns det väldigt få böcker på hyllan och alla Babblarna-böckerna som jag hade köpt in blev snabbt utlånade av andra elever så här måste jag nog tänka till och säga ifrån då elever som inte går i särskolan vill låna. Inköpen till äppelhyllan är främst för klassen som läser mot ämnesområden. Jag har kopierat äppelsymbolen och sätter dit äpplet på böckernas rygg och de står på en egen hylla.

Vad är det bästa med att arbeta med grupperna?

Det bästa med att arbeta med grupperna är nog att det är så roligt och utmanande. Jag måste tänka på ett annat sätt än när övriga klasser kommer till biblioteket. Det känns utvecklande för mig och jag lär mig varje gång klasserna kommer något nytt.

På skolan firar vi varje år barnboksvecka vecka 46 och då är även särskoleklasserna med. I år hade vi Astrid Lindgren som tema för åk 5 och åk 6, och Pippi Långstrump för övriga årskurser. Vi avslutade veckan med en vernissage med bilder från Boken om Pippi Långstrump och porträtt av Astrid Lindgren.

På vernissagen bjuds det på salta pinnar och Smakis. I år är även klassen som läser mot ämnesområden med för första gången och det känns jätteroligt att de är med och visar upp sina alster.

Foto: Sofia Lindblom

Foto: Sofia Lindblom

Tack Sofia!

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier