8

dec

Googlekalender – Lucka 8, Fler googleoperatorer

Vi har hittills presenterat operatorerna site: och related:. Idag går vi vidare med några till som vi tycker är användbara i skolan och för din egen omvärldsbevakning.

filetype:

Med operatorn filetype: kan du bestämma över vilken typ av dokument du vill ha. Det är också en operator som fungerar bra att kombinera med t.ex. site:.

Bibliotekslag site:regeringen.se filetype:pdf ger följande träffar.

filetype 8

intitle: och allintitle:

Söker titlar som innehåller specificerade sökord i dokumentets metadata för titel. Om ditt sökord är med redan i titeln ökar chansen att du får bra träffar. intitle: söker på ett sökord och allintitle: söker på två eller fler sökord.

intitle:lagerlöf ger träffar på webbsidor där Lagerlöf finns i titeln.

intitle 8

allintitle:lagerlöf berglings saga ger träffar där Lagerlöf, Berlings och saga finns i titeln.

allintitle 8

inurl: och allinurl:

Dessa operatorer fungerar på samma sätt som intitle: och allintitle:, men söker istället i webbsidans URL/webbadress.

define:

Definierar ett ord med ordbok från Oxford Languages.. Funktionen fungerar inte för svenska ord och begrepp men den är sammankopplad med Google Translate och visar en översättning av ordet i anslutning till definitionen.

define 8

/Sebastian

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier