Visar inlägg med tagg:

Portrait of cute little boy reading book in the library

Sedan åtta år delar fackförbundet DIK ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. I år har tre skolbibliotek i Stockholm fått utmärkelsen. Ett stort grattis till Gullingeskolan, Sjöängsskolan och Thorildsplans gymnasium!

Här är kriterierna för att få utmärkelsen.

Ett skolbibliotek i världsklass är enligt DIK:

  • Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
  • Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
  • Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
  • Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • Är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • Ger eleverna verktyg för källkritik
  • Lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • Är navet i den digitala kunskapsskolan!

Läs mer på DIK:s hemsida

Du kommer att kunna läsa intervjuer med skolorna här på Skolbiblioteksbloggen inom kort, så håll utkik!

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

För några veckor sedan tilldelades Sjöängskolans bibliotek utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, något som vi på Skolbiblioteksbloggen tidigare har uppmärksammet bland annat genom en intervju med rektorn på skolan. Nu är det dags för skolbibliotekarien Heléne Törnfeldt att säga sitt!

Heléne Törnfeldt

Heléne Törnfeldt

Grattis till utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass! Hur har ni firat?

Vi firade med tårta för hela personalen och jag fick fina ballonger textat med ”skolbibliotek i världsklass 2019”.

Beskriv verksamheten i skolbiblioteket!

Nästan alla klasser på låg- och mellanstadiet har fasta tider i biblioteket. Varje termin har jag MIK (medie- och informationskunnighet) och bibliotekskunskap med utvalda årskurser och jag samarbetar med lärare i diverse projekt som t. ex poesi och Europa. Jag uppmärksammar litterära dagar och har tävlingar ibland. Nu närmast kommer ett Harry Potter-quiz den 2 maj som ju är ”Harry Potter-dagen”.

Vad tänker du är framgångsfaktorerna för Sjöängskolans bibliotek?
Förståelsen för hur viktigt det är med ett väl fungerande skolbibliotek. Både för personal och elever. Det ligger också mycket hårt arbete bakom detta.

Hur ser du på verksamheten i framtiden? Vad är vägen framåt?
Att fortsätta arbeta med skolbiblioteksplanen som vi har tagit fram för att verkligen göra skolbiblioteket till en självklar resurs i skolan.

Tack för intervjun Heléne och lycka till med arbetet i skolbiblioteket!

/Malena Martinger Storme

Skolbibliotekskonsulent

Ps. Följ Sjöängskolans bibliotek på Instagram!

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier