Visar inlägg med tagg:

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen, antogs den 20 november 1989. I många länder uppmärksammar man detta lite extra just 20 november varje år:

Artiklar om Barnkonventionens dag – UNICEF Sverige

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska tas hänsyn till när det handlar om frågor som rör barn:

 1. Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet.
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 4. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får bli diskriminerad.

I Sverige har Barnkonventionen varit lag sedan 2020 men vi bör inte nöja oss med det, utan hela tiden fråga oss själva hur vi kan bli bättre på att låta barn komma till tals och fundera över hur vi kan bli ännu bättre på att uppmärksamma och stärka barns rättigheter. Eller? Vill du fylla på med lite kunskap och frågeställningar att fundera över kan vi tipsa om att det på Digiteket finns en utbildning med namnet Barnets rätt i bibliotek som fokuserar just på bibliotek och barnrätt. Materialet är indelat i fem lektioner, men de går att använda utan inbördes ordning utifrån behov och önskemål:

Barnets rätt i bibliotek – Digiteket

Delaktighet

För att kunna nyttja sina rättigheter är delaktighet ett centralt begrepp. Vi har tidigare skrivit en del om just delaktighet och skolbibliotek här på skolbiblioteksbloggen så vi passar på att damma av och tipsa om tidigare inlägg:

Sökning ”delaktighet” – Skolbiblioteksbloggen

18 oktober anordnade Regionbiblioteket Stockholm och länskulturkonsulenterna en intressant dag med olika perspektiv på forskning, debatt och inspiration om barnrättsperspektiv i kulturverksamhet för och med barn och unga. Några nedslag av mer praktisk karaktär som jag tog med mig därifrån är:

 • För att öka känslan av delaktighet är det viktigt att kunna se sig själv som del av ett större sammanhang. Ett exempel på det är få med sig ett formellt erkännande som är bestående som till exempel diplom eller intyg.
 • Myndigheten för Kulturanalys (ja, det finns en sån) har bland annat kommit fram till att det är viktigt att stärka de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan för att på så sätt öka barn och ungas möjlighet/rätt till kultur. Som en lösning på regeringsuppdraget att bredda deltagande och minska snedrekrytering i kulturlivet.
 • Kulturrådet planerar en arbetsdag i vår med tema barnkonsekvensanalys – något att hålla ögonen på.
 • Riksteatern har tagit fram en skrift som heter ”Att öppna nya världar”. Den innehåller flera praktiska tips på hur man kan bearbeta kulturupplevelser med barn i olika åldrar. Rekommenderades av flera personer under dagen. Kanske något för dig som är kulturombud på din skola?

Riksteatern-Att-oppna-nya-varldar (pdf, 1269 kb)

/Jenny

Idag är det Barnkonventionens dag. Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas, och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. I år uppmärksammas dagen bland annat genom att välkända landmärken, som till exempel Katarinahissen, lyser blått. UNICEFs globala initiativ “Turning the World Blue” syftar till att belysa de ut­maningar som världen står inför när det handlar om barn och deras framtid.

I Sverige har Barnkonventionen varit lag i nästan ett år och vi har skrivit tidigare om detta och exempel på hur du kan uppmärksamma den i skolbiblioteket här på skolbiblioteksbloggen:

Barnkonventionen har blivit lag – uppmärksamma den i skolbiblioteket

Ytterligare ett tips är att UR har flera program kopplade till barnkonventionen, bland annat serien ”Med all rätt” med tio korta berättelser (11 min långa) där olika artiklar från barnkonventionen sätts in i sammanhang där barn kan känna igen sig själva eller sina klasskamrater. Passar för F-6 och grundsärskolan.

/Jenny Karlsson

Happy classmates running and holding hands on campus

Totalt 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa barnkonventionen (dock inte USA).  I Sverige har den varit lag i drygt fyra månader, men ratificeringen gjordes 1990. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 1. Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet
 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling
 4. Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

Hela barnkonventionen kan du hitta till exempel här hos Unicef (det går att välja mellan en kort och en lång version).

Strax innan coronarestriktionerna hade jag möjlighet att lyssna på en föreläsning av Johanna Wester med namnet Barnets rättigheter – bibliotekets möjligheter.

Även om jag nog generellt tycker att jag har ganska bra koll på barnkonventionen så fick föreläsningen mig verkligen att reflektera över innehållet. Vad skulle kunna bli bättre? Hur står det till exempel egentligen till med barnens delaktighet i skolbiblioteket? Johanna tipsade om att Rädda barnen har en medinflytandestege som visar skillnader på faktiskt inflytande. Delaktigheten behöver vara på riktigt för att räknas, men däremot behöver inte barnen bestämma allting själva för att de ska vara delaktiga. Av rättighetsskäl publicerar vi inte stegen här på bloggen men sök på ”medinflytandestegen” och ”Rädda barnen” så hittar du den. Denna stege kan användas för att fundera över och analysera den egna verksamheten men är också användbar när man behöver göra en barnkonsekvensanalys.

Om vi tittar ut över världen så ser det tyvärr inte alltid ut som om barns rättigheter beaktas i den utsträckning de borde enligt konventionen. Vad händer egentligen om ett land bryter mot konventionen trots att man ratificerat den? Svaret är ingenting (!) och det kan ju kännas tröstlöst, som att det inte spelar någon roll. Men Johanna vände på steken och berättade att man kan se på det på ett annat sätt – allt vi gör är i grunden produkter av vår fantasi. På samma sätt som vi har valutasystem, röd/grön gubbe, att vi skålar med glas, står till höger i rulltrappan etc. Vi bestämmer och upprätthåller! Genom tjat och att verkligen avvända dokumenten så blir de levandegjorda. Mänskligt beteende kan förändras och det vi gör i det lilla kan påverka det stora! Astrid Lindgren sa såhär i sitt berömda tacktal Aldrig våld! då hon mottog den tyska bokhandelns fredspris 1978:

” Vi vill alla ha fred. Finns det då ingen möjlighet att vi kan förändra oss, innan det är för sent? Att vi kan lära oss ta avstånd från våld? Försöka bli en ny sorts människor, helt enkelt. Men hur skulle det gå till, och var skall vi i så fall börja? Jag tror vi måste börja från grunden. Med barnen.”

Foto: Jenny Karlsson

Foto: Jenny Karlsson

Här kommer några tips på sidor där det finns material om barnkonventionen att arbeta med tillsammans med eleverna i skolbiblioteket:

 • Barnombudsmannen har skapat sidan Mina rättigheter med material riktat direkt till barn 2-18 år och här finns även en sida för pedagoger.
 • Barnfonden har vad de kallar en verktygslåda om de fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12) och övningar relaterade till dessa. För åk F-6. Materialet är framtaget i samarbete med Btj.
 • Sist men inte minst ett boktips: Vad är ett barn? av Beatrice Alemagna. En bilderbok där texten består av påståenden som man kan fundera över som t ex ”Barn har små händer, små fötter och små öron men det betyder inte att deras tankar är små” och ”Alla barn är små människor som en dag kommer att förändras”. (Finns på Cirkulationsbiblioteket och har en handledning).vad-är-ett-barn (002)
Svensk biblioteksförening delar ut utmärkelsen Elefanten till bibliotek eller bibliotekspersonal som satsar extra på den viktiga frågan kring elevinflytande och-delaktighet. Priset ska belöna en verksamhet eller en person som i en bibliotekskontext föredömligt har
arbetat med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konventionen. Eleverna är de som nominerar och du hittar nomineringslänken via bland annat Barnens bibliotek.

/Jenny Karlsson

Skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier