Visar inlägg med tagg:

Skolor och bibliotek spelar en nyckelroll när det gäller att stärka MIK hos både barn och vuxna. Idag håller MediaCenter i Västerbotten tillsammans med Sveriges depåbibliotek och lånecentral en heldag om MIK – ”Sant, falskt eller mittemellan”. Under dagen direktsänds alla föreläsningar och de går även att ta del av i efterhand. Ett tips är också att kolla in Mediacenters sajt i övrigt. Där finns mycket intressant om både MIK och IKT.

Länk till seminarierna:
http://mittmediacenter.se/2014/11/direkt/

Program:
09.30 Om barns och ungas medievanor, Alma Kastlander, Statens medieråd
10.00 Är du redo för det nya medielandskapet? MIK-rummet, en sajt om medveten medieanvändning, Alma Kastlander, Statens medieråd
10.45 Utan medie- och informationskunniga medborgare – ingen demokrati, Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna
12.00 Lunch
13.00 MOOCs och OER: möjligheter och utmaningar för biblioteken, Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek
13.45 Guided inquiry: hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta och handleda elever för att utveckla deras undersökande och analyserande förmågor, Lena Fogelberg Carlsson, Sofia Eriksson, Katedralskolan, Linköping
14.30 Kaffe
15.00 Skolan, skolbiblioteket och elevens behov, Krister Widell, medie- och utbildningskonsult
15.30 Digitalism: när allting är internet, Pelle Snickars, HUMlab, Umeå universitet
16.15 Avslut

/Linda och Elin

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier