Visar inlägg med tagg:

14

feb

En av de absoluta höjdpunkterna på BETT-resan var Doug Belshaw. Vi blev nästan lite kära!
Doug är före detta historielärare och forskare. Nu anställd på Mozilla foundation för att i princip fortsätta arbeta med ämnet han skrev sin doktorsavhandling om – digital literacy. Ett begrepp han sammanfattar med denna bild:
Med det syftar han på att själva begreppet ”digital literacy” är svårdefinierat och egentligen behöver delas upp i fler beståndsdelar. För vad är egentligen digital?
En digital klocka, mobiltelefon eller webbsida? Handlar det om en och samma kompetens för att hantera dessa olika saker?
Doug menar att digital litteracitet egentligen handlar om flera olika litteraciteter som är kontext-beroende och att det finns åtta färdigheter som är grundläggande för att utveckla dessa. Se mer om färdigheterna här.

För att bryta ned begreppet pratade han vidare om ”information literacy” och ”web literacy” som två delbegrepp.

När det gäller web literacy har det tidigare framförallt pratats om ”media and/or information literacy” , men då webben skiljer sig från andra medier innebär det att kompetenserna som behövs för web literacy också är annorlunda.  Mozilla har därför skapat en ”web literacy map” som man kan använda för att se hur man kan utvecklas. Deras Web Literacy Map kan du hitta här.

Vi började naturligtvis genast att fundera över hur man kan översätta den till svensk skola och svenska skolbibliotek.

/Linda och Sebastian

PS: Doug finns på youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=doug%20baelshaw&sm=3
Hans föreläsningar hittar du här: http://dougbelshaw.com/blog/presentations/

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier