Visar inlägg med tagg:

Foto: Anna Åberg

Foto: Anna Åberg

Idag på eftermiddagen överlämnade Erik Fichtelius Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi till kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Du hittar strategin här.

Erik Fichtelius har också skrivit en debattartikel som du kan läsa här eller på Mediearkivet (tryck två gånger på ”logga in”).

Kort bakgrund:

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingick bland annat att belysa:

  • bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar,
  • bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning,
  • bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik.

KB skulle även, tillsammans med berörda aktörer inom skolområdet, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Vidare ingick att fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

Uppdraget löpte över tre år och till samordnare utsågs Erik Fichtelius.

(Källa: Kungliga biblioteket)

Jag har ännu inte läst strategin men ser naturligtvis fram emot att göra det. Tills dess  nöjer jag mig med att konstatera att ”skolbibliotek*” nämns 41 gånger och att följande skrivs som förslag på reform:

”STÄRKTA SKOLBIBLIOTEK

Inrätta ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor för att ge kompetensutveckling till alla personalgrupper som i sitt yrke har kontakt med skolbiblioteksområdet. Stärk medieförsörjningen och tillgång till e-medier för skolbiblioteken genom de gemensamma nationella digitala bibliotekstjänsterna. Summa 50 mkr” (Källa: Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi )

Vill du veta mer om Nationella biblioteksstrategin? Läs mer här.

Har du läst strategin? Vad är dina tankar och reflektioner? Kommentera gärna!

/Malena Martinger Storme

skolbibliotekskonsulent

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier