Visar inlägg med tagg:

”Läget i landet är minst sagt ojämnt” står det i inlägget Skolbibliotek – himmel och helvete på Kb:s Bibliotekssamverkan. Och läs gärna hela inlägget, för även om det finns mycket att sucka över när det gäller elevers tillgång till skolbibliotek så finns det också mycket att låta sig inspireras av. Flera goda exempel listas!

Även Skolinspektionen konstaterar de stora skillnaderna mellan skolor efter en granskning av läsundervisningen i årskurs 7-9.  I den mycket läsvärda  rapporten skriver man bland annat att där det finns skolbibliotek och skolbibliotekarier har de en stor betydelse för elevernas lärande.  Men obs! det krävs något mer för att skolbiblioteket ska göra skillnad. Här är ett citat från rapporten:

”En annan aspekt som framkommer är att skolbibliotekarier har aktuell kunskap och kompetens om litteratur. Detta är viktiga aspekter eftersom forskningen visat att användningen av flera och varierande källor påverkar kvaliteten på elevernas lärande. Men om skolbibliotekets betydelse för elevers läsning stannar vid ett passivt förmedlande av resurser minskar skolbibliotekets betydelse för elevers läsutveckling.” 

Så, återigen alltså: alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Och: om man vågar satsa kan det bli riktigt bra!

/Ingalill

 

Till skolbiblioteksgruppens ansvar och verksamhet hör också Cirkulationsbiblioteket. Välkänt av många pedagoger! Det är verkligen roligt att så många har upptäckt vilken bra resurs det är, att kunna låna hela klassuppsättningar. Ofta har skolan några titlar i egna klassuppsättningar, men här har vi så många fler att välja mellan. Att man kan läsa en och samma bok i helklass, eller i en grupp, är en grundförutsättning för det viktiga boksamtalet och arbetet med lässtrategier. Men – en sak vill vi försöka vara tydliga med: när du som lärare vill att eleverna ska ha det som ibland kallas bänkbok, som är fortsättningsläsning, bredvidläsning, tyst läsning – ja, då är det skolbibliotekets böcker som bör komma ifråga. Finns det inga nya roliga böcker där? Är det ingen som kan hjälpa till? Jamen, då är det väl dags att ta en diskussion på skolan om skolbibliotekets roll! /Ingalill

Under vårterminens sista dagar funderade vi i skolbiblioteksgruppen mycket kring detta med att ha eller inte ha. Ja, att ha eller inte ha ett skolbibliotek på skolan alltså.         

Officiell statistik som Kungliga biblioteket samlat visar dystra siffror för landets skolelever, och vi tittar särskilt på Stockholm naturligtvis och jämför med våra egna uppgifter. Men här uppstår problem med definitioner. Skollagen säger att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek.  Skolinspektionen uppställer krav som ska uppfyllas för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek.
 
Ja, vad är ett skolbibliotek egentligen? Vi har visioner om välutrustade skolbibliotek som är öppna och tillgängliga för eleverna. Vad som krävs för att det ska bli sådär riktigt bra kan vi gärna berätta mer om – vi som är skolbiblioteksentusiaster på

  

/Ingalill

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier