Aktuellt

2014

december

Sitter du och funderar på hur dyrt det semesterhotellet du titta på egentligen blir? Hur ska jag förklara hur lång jag är för min amerikanska facebookkompis som inte kan metersystemet ? Hur mycket mjöl ska det vara i det amerikanska kakreceptet?

Ta det lugnt, allt detta och mer kan du lösa med googles konverterare. Du gör det direkt i sökfältet.

För att se vad kaffekoppen i NY kostar skriv bara in:

konvertera1

Hur lång en utländsk sträcka är : konvertera2

Översätt kakreceptet:konvertera3

 

Se hur lång du är:

konvertera4Självklart funkar det även med andra valutor och mått! Bara att testa inför nästa semester.

november

Skolor och bibliotek spelar en nyckelroll när det gäller att stärka MIK hos både barn och vuxna. Idag håller MediaCenter i Västerbotten tillsammans med Sveriges depåbibliotek och lånecentral en heldag om MIK – ”Sant, falskt eller mittemellan”. Under dagen direktsänds alla föreläsningar och de går även att ta del av i efterhand. Ett tips är också att kolla in Mediacenters sajt i övrigt. Där finns mycket intressant om både MIK och IKT.

Länk till seminarierna:
http://mittmediacenter.se/2014/11/direkt/

Program:
09.30 Om barns och ungas medievanor, Alma Kastlander, Statens medieråd
10.00 Är du redo för det nya medielandskapet? MIK-rummet, en sajt om medveten medieanvändning, Alma Kastlander, Statens medieråd
10.45 Utan medie- och informationskunniga medborgare – ingen demokrati, Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna
12.00 Lunch
13.00 MOOCs och OER: möjligheter och utmaningar för biblioteken, Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek
13.45 Guided inquiry: hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta och handleda elever för att utveckla deras undersökande och analyserande förmågor, Lena Fogelberg Carlsson, Sofia Eriksson, Katedralskolan, Linköping
14.30 Kaffe
15.00 Skolan, skolbiblioteket och elevens behov, Krister Widell, medie- och utbildningskonsult
15.30 Digitalism: när allting är internet, Pelle Snickars, HUMlab, Umeå universitet
16.15 Avslut

/Linda och Elin

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telefontornet_1890.jpgMedie- och informationskunnighet (MIK), informationskompetens, digital literacy, den fjärde basfärdigheten – kärt barn har många namn. MIK är ett självklart fokus för oss som arbetar med skolbiblioteksutveckling. Det som är så spännande med begreppet är  försöket till helhetsgrepp och betoningen på användningen och egen produktion av information och medier. Att vara medie- och informationskunnig handlar om att ha både ”kunskap om”, och ”förmågor och färdigheter att…”

Ikväll är ”Medie- och informationskunnighet i den digitala eran” temat för kvällens Pedagogisk café.  Då berättar bland annat  Sofia Malmberg från Adolf Fredriks musikklasser om inspirerande projekt med utgångspunkt i skolbiblioteket och MIK. Linda Spolén pratar om finesserna kring bildsök i Google.

På Medioteket har vi under året ökat fokus på hur lärare och skolbibliotekspersonal kan arbeta med MIK i skolan.

Till våren erbjuds återigen Grundkurs i informationskompetens och källkritik för skolbibliotekspersonal tillsammans med 1-2 pedagoger på skolan. Under kursen fördjupar sig deltagarna i effektiv informationssökning, val av källor, källkritik, upphovsrätt och creative commons.  Under hösten har vi föreläst om vikten av att arbeta med MIK i klassrummet på flera skolor, till exempel Eriksdalsskolan, Husbygårdsskolan och Thorildsplans gymnasium. Gymnasieavdelningen har också haft en egen satsning på MIK under hösten. Det är ju så klart särskilt angeläget i och med en-till-en-satsningen. Inom denna har stadens gymnasieskolor alla fått erbjudande om ett kompetensutvecklingspaket som vi på Medioteket utformar utifrån skolans behov och i samarbete med skolans gymnasiebibliotekarie.

Det finns mycket att fundera på kring begreppet MIK.  Hur skiljer sig ’MIK’ från det vedertagna begreppet ’informationskompetens’? Vad innebär det egentligen att vara digitalt kompetent?  På vilka sätt är MIK integrerat i våra läroplaner? Och hur ser ut i andra länders läroplaner? Samtalet fortgår. Vilken är din infallsvinkel?

Vi är glada över den spridning MIK-begreppet fått och ser fram emot vad det kan betyda, dels för elevernas kunskapsutveckling. Dels för att lyfta och utvidga skolbibliotekens funktion i stadens skolor.

Elin, Emma och Linda

april

Imorse kunde vi höra Ann-Marie Roos Retourné från skolbiblioteket på Björkhagens skola i Kulturnytt prata digital kompetens i skolan och vilka utmaningar vi och eleverna står inför.

Inslaget gjordes med anledning av att Svensk biblioteksförening idag släpper en ny rapport Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. Där ges perspektiv på MIK utifrån forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap vilket är mycket intressant för oss i skolbiblioteken.

I inledningen skriver redaktörerna Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal:
Bibliotekarier på skolbibliotek har numera som en av sina viktigaste uppgifter att bedriva undervisning för MIK och träna elever så att de kan utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför på ett både kompetent och reflexivt sätt.

Rapporten finns att beställa eller ladda ner som PDF

februari

Nu pratar alla om medie- och informationskunnighet sedan MIK-rummet lanserades.

För dig som vill fördjupa dig i hur skolbibliotekarier och lärare kan arbeta tillsammans för att stärka elevernas informationskunnighet finns kursen Medie- och informationskunnighet i skolan hos Högskolan i Borås. Kursen ges på distans, pågår på deltid mars-november 2014 och ger 7,5 hp. Det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Behörig är den som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller lärar- eller fritidspedagogisk examen.

Såhär beskrivs innehållet:

Kursens utgår ifrån UNESCO:s ramverk kring medie- och informationskunnighet samt belyser aktuell forskning inom området. Kursen fokuserar på hur samverkan mellan skola och skolbibliotek kan stärka informations- och mediekunnigheten hos pedagoger och skolbibliotekarier. Förståelse för barns och ungas medievanor är väsentliga delar i kursen liksom kunskaper om källkritiska principer i dagens kommunikationssamhälle. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring medie- och informationskunnighet kommer att forma en stor del av kursens innehåll. Didaktiska exempel på hur medier kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen.

Låter intressant tycker jag!

Vi skrev tidigare om MIK-rummet i  MIK – vad är det

/Emma

En av de absoluta höjdpunkterna på BETT-resan var Doug Belshaw. Vi blev nästan lite kära!
Doug är före detta historielärare och forskare. Nu anställd på Mozilla foundation för att i princip fortsätta arbeta med ämnet han skrev sin doktorsavhandling om – digital literacy. Ett begrepp han sammanfattar med denna bild:
Med det syftar han på att själva begreppet ”digital literacy” är svårdefinierat och egentligen behöver delas upp i fler beståndsdelar. För vad är egentligen digital?
En digital klocka, mobiltelefon eller webbsida? Handlar det om en och samma kompetens för att hantera dessa olika saker?
Doug menar att digital litteracitet egentligen handlar om flera olika litteraciteter som är kontext-beroende och att det finns åtta färdigheter som är grundläggande för att utveckla dessa. Se mer om färdigheterna här.

För att bryta ned begreppet pratade han vidare om ”information literacy” och ”web literacy” som två delbegrepp.

När det gäller web literacy har det tidigare framförallt pratats om ”media and/or information literacy” , men då webben skiljer sig från andra medier innebär det att kompetenserna som behövs för web literacy också är annorlunda.  Mozilla har därför skapat en ”web literacy map” som man kan använda för att se hur man kan utvecklas. Deras Web Literacy Map kan du hitta här.

Vi började naturligtvis genast att fundera över hur man kan översätta den till svensk skola och svenska skolbibliotek.

/Linda och Sebastian

PS: Doug finns på youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=doug%20baelshaw&sm=3
Hans föreläsningar hittar du här: http://dougbelshaw.com/blog/presentations/

Begreppet ”informationskompetens” verkar nu så sakteliga ersättas av  ”MIK”, dvs medie- och informationskunnighet. Medie- och informationskunnighet handlar bland annat om att kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna producera – inte bara konsumera –  innehåll i olika medier.

Vill du lära dig mer och ha koll på detta område finns det nu en ny sajt att följa och fördjupa sig i – MIK-rummet – skapad av Statens medieråd i samarbete med UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening.

2013

november

Nu i veckan gick Internetdagarna 2013 av stapeln. De anordnas av .SE, det vill säga Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som sprider  kunskap om nätet bland annat genom gratis internetguider om upphovsrätt, webbpublicering, källkritik med mera. Det är också de som håller i tävlingen Webbstjärnan.

Ett av de program som deltagarna kunde välja bland på Internetdagarna handlade om elevers integritet på nätet.

Där diskuterades frågor som 
– Hur personliga måste våra elever vara inför pedagogerna?
– Hur mycket information om dem själva ska de behöva lämna ut på en blogg?
– Är det självklart att de måste skriva under sitt eget namn?
– Kan pedagoger kräva att elever registrerar sig för konton som Instagram och Gmail, där det ibland finns en åldersgräns?
– Hur mycket integritet får eleverna ha, utan att hamna i konflikt med vad som förväntas av dem?

Detta är otroligt viktiga frågor som man som vuxen i skolan måste ta ställning till.

På .SE:s webbsidor kan du ta del av föreläsningarna och läsa mer i ”Ungas integritet på nätet”. Det är en guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna. Såsom till exempel skolbibliotekarier.

/Linda & Elin
Skolbiblioteksgruppen

oktober

En ny forskningsantologi Skolbibliotekets roller i förändrade landskap presenterar aktuell forskning med relevans för svenska skolbibliotek. Boken tar upp både forskning om skolbibliotek och andra relevanta ämnen med koppling till skolbibliotek som läsning, litteracitet och informationskompetens. Den ger också en översikt över ”skolbibliotekslandskapet” och vilka olika intressenter som påverkar diskussionen om skolbiblioteken samt diskuterar hur vi kan använda forskningen i vår praktiska verksamhet. 

Mycket intressant läsning för alla med intresse för skolbiblioteket

Redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh, båda verksamma vid Högskolan i Borås.
Ladda hem den gratis som PDF från KB här
Boken är också utgiven på BTJ förlag.

/Emma

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Senaste kommentarer

Kategorier