13

nov

Utveckla ett långsiktigt arbetssätt för talböcker!

Det är roligt att läsa, böckerna öppnar för fantastiska äventyr och resor och de stärker språk- och identitetsutvecklingen.

För elever med läsnedsättning är talböckerna, där man läser med öronen, en möjlighet. När kraften inte behöver läggas på avkodningen kan eleven i stället fokusera på reflexion och förståelse. Läsningen blir meningsfull och läslusten väcks. Eleven hamnar inte utanför och kan följa med på lektionerna.

Medioteket söker intresserade skolor som vill delta i en bibliotekssatsning under vårterminen. Det här är ett tillfälle för skolor som trots talbokskurs och nedladdningstillstånd har haft svårt att komma igång. Medverkan i satsningen ger inspiration och stöd för att utveckla ett långsiktigt arbetssätt med talböcker.

Välkommen till en presentation av satsningen!

Plats: Medioteket

Dag & tid: 28 januari, klockan 15.00

Anmälan: medioteket@stockholm.se.

/Helena

 

7

nov

Aktuell läsning om skolbibliotek

I det senaste numret av Alfa: en tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk  är det tema ”Mer än böcker”. Det som åsyftas är det pedagogiska skolbiblioteket. Vi får lära oss mer om professor Louise Limbergs forskning om skolbibliotek, läsa en intervju med Kjell Ahlgren från Skolinspektionen och följa en lektion om olika sorters källor på Adolf Fredriks Musikklasser bland annat.

I det senaste numret av Datorn i utbildningen finns det också en artikel om skolbiblioteket som fysiskt och digitalt rum. Här är det Krister Widell och Mats Östling som resonerar kring skolbiblioteksutveckling och lyfter fram goda exempel som pågår ute i landet.

MTM:s tidskrift heter numera Läsliv. Även här finns det i senaste numret flera artiklar med skolbiblioteksanknytning. Dels ett fint reportage från Västerås, där ett strategiskt arbete för att utveckla skolbiblioteken i kommunen just nu pågår. Dels lär vi känna Elin Lucassi lite bättre. Hon arbetar som handläggare med ansvar för utbildning och lärarande på Kungliga biblioteket och jobbar hårt för att sätta skolbiblioteken och deras bemanning på dagordningen.

Trevlig läsning!

/Elin

5

nov

”Så tråkigt får jag aldrig”

”Så tråkigt får jag aldrig”, svarade fotbollsidolen Tomas Brolin på frågan om han kunde tänka sig att läsa en bok, och gjorde därmed alla småkillar på 90-talet en stor otjänst. Med hans stora inflytande över pojkarnas attityder, stod det då klart att läsa, det gör man bara inte.

För det är så det ser ut: killar läser sällan och dåligt. Många kan inte med flyt läsa en längre sammanhängande text på mellanstadiet.

Siffror från Skolverket visar att drygt 12 % av killarna i årskurs 9 inte blir godkända i läsförståelse. För killar med invandrarbakgrund är siffran ännu högre, drygt 17 %. På konferensen den 24/10 om att nå dem som inte läser, som arrangerades av Myndigheten för tillgängliga medier och Centrum för lättläst, kallad ”Så tråkigt får jag aldrig” deltog bland andra Karin Taube, Professor emerita Umeå universitet och läsforskare med intressanta och förskräckande forskningsresultat om hur det står till med läsningen i Sverige idag.

Vi känner till PISA, läsundersökningen från 2009 (kommer i ny version den 3 december!), som visade att skillnaderna mellan skolors resultat har ökat liksom betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund. Och att elever med utländsk bakgrund har sämre resultat än infödda elever.

Pojkar läser sämre än flickor och Karin Taube förklarar att det handlar om självbild och självförtroende. Pojkarna övertar värderingar av viktiga vuxna i närmiljön, av pappor, vänner och lärare, som läser i allt mindre utsträckning.  Pojkarna blir inte heller uppmuntrade att läsa och får därmed en negativ lässjälvbild, motvilja och brist på uthållighet när det gäller läsning.

Och förstås, precis som med fotboll: det man sällan gör blir man dålig på, det man gör ofta blir man bra på. Och äntligen(!) har vi något att glädjas åt. ”Jag är Zlatan” blev en storsäljare som i högsta grad bidrar till killarnas lust att läsa.

Den som vill ta del av Karin Taubes forskning kan gå in på: http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/karin-taube

Margareta Ekström

 

14

okt

En ny forskningsantologi Skolbibliotekets roller i förändrade landskap presenterar aktuell forskning med relevans för svenska skolbibliotek. Boken tar upp både forskning om skolbibliotek och andra relevanta ämnen med koppling till skolbibliotek som läsning, litteracitet och informationskompetens. Den ger också en översikt över ”skolbibliotekslandskapet” och vilka olika intressenter som påverkar diskussionen om skolbiblioteken samt diskuterar hur vi kan använda forskningen i vår praktiska verksamhet. 

Mycket intressant läsning för alla med intresse för skolbiblioteket

Redaktörer är Louise Limberg och Anna Hampson Lundh, båda verksamma vid Högskolan i Borås.
Ladda hem den gratis som PDF från KB här
Boken är också utgiven på BTJ förlag.

/Emma

16

sep

Skolbibliotek för alla – oavsett modersmål

Att kunna sitt modersmål ordentligt medför en stärkt språkutveckling som helhet. Dessutom vet vi alla hur viktigt språket är för vår identitet. Att uppmuntra läsning på andra modersmål än svenska borde därför vara en naturlig del av verksamheten vid stadens skolor och skolbibliotek.

Känner du att din skola skulle behöva jobba mer med detta? I så fall finns det nu chans att hoppa på den satsning på mångspråk som vi inom Mediotekes skolbiblioteksgrupp håller i detta läsår. Just nu håller vi för fullt på att köpa in massor av böcker på olika språk som ska ut på de skolbibliotek som deltar i satsningen. Det kommer att bli toppen!

Läs mer i vår inbjudan. Ansökan ska in senast sista september.

/Elin Hirschfeldt
vik skolbibliotekskonsulent

22

aug

Behövs skolbiblioteket?

Edward Jensinger

Behövs ditt skolbibliotek och vad ska du ha det till? Frågan ställdes av rektor Edward Jensinger till skolledare på seminariet Skolbibliotek i världsklass som ägde rum i slutet av maj.

Sofia Malmberg och Monika Staub Halling på Adolf Fredriks musikklasser berättade om den röda tråden, hur de arbetar med lässtimulans och informationskompetens.

Missade du seminariet? Nu finns filmerna på Tuben!

/Helena

7

jun

Tips på sommarläsning!

Bibliotekarierna på Cirkulationsbiblioteket har sammanställt en lista med tips på sommarläsning för alla barn och ungdomar. Böckerna är valda i första hand från årets utgivning och vi har tagit med bilderböcker, börja läsa-böcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, även lättlästa böcker. Vi hoppas att många av er där ute har glädje av boktipsen. Ge listan till eleverna, tipsa föräldrar som vill köpa sommarpresenter eller låna böckerna på biblioteket. God läsning, hälsar Ingalill och Clarisa!

Sommarläsning 2013

Nyligen besökte skolbibliotekskonsulenterna på Medioteket den Internationella Bokmässan i Botkyrka och fick ta del av att fullmatat program.

Många förlag samt Internationella biblioteket ställde ut litteratur på många språk och det finns gott om information att hämta. Dagen fylldes av intresseväckande och stimulerande seminarier och föreläsningar. Bland annat fick vi lyssna till Daniel Boyacioglu framföra nyskriven poesi samt Qaisar Mahmood berätta om sin bok Jakten på svenskheten . Vi också kännedom om bloggar där det finns tips på barn och ungdomslitteratur på arabiska, Bokstigen och på kinesiska Bokberget.

Litteraturkvällen 2 maj gästades av flera internationelle författare bland annat Janne Teller från Danmark och Ben Okri Nigeria/England.

Du kan få veta mer och få vara med om litteraturkvällen om du går in på Botkyrkas hemsida. Hoppas du blir lika inspirerad som vi.

http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/Bibliotek/bib

Våra satsningar kommer att öka fortsättningsvis på att stärka det läsfrämjande arbetet med litteratur och medier på många språk via skolbiblioteken och skolbibliotekarierna i Stockholm.

/Maria Ronnås

 

 

 

Låt dig inspireras av vårens Bibmeet! Filmade presentationer om projekt, goda idéer, om stort och smått i skolbiblioteksvärlden hittar du här
Bibmeet är ett samarrangemang, mellan Medioteket vid Stockholms utbildningsförvaltning och Skolbibliotek Öst.
Tack alla som kom, lyssnade och delade med sig!

/Maria

22

mar

Världsbokdagen 23 april

En festdag för att fira böcker, författare och läsning samt för att värna upphovsrätten och människors fria tillgång till information.

Skolbiblioteksgruppen på Medioteket firar med ett seminarium om mångspråk, lässtimulans och språkutveckling.

Där får du möta global litteratur på många språk och även översatt till svenska liksom svensk litteratur översatt till många språk.

Helene Eriksson Berhan och Nina Suatan som driver Bokspindeln kommer och håller en workshop och Internationella biblioteket med Matilda Wallin presenterar ett rikt utbud av medier på över 100 språk.  Internationella barnboksveckan presenteras och hur du kan låna depositioner av böcker och annat intressant för skolan.

Seminariet vänder sig till skolbibliotekspersonal, lärare i modersmål eller andra ämnen. Mer information här

Välkommen att fira Världsboksdagen med oss!

 

Om bloggen

Här får du information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek.

Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp som arbetar med skolbiblioteksutveckling och fortbildning för Stockholms stads kommunala skolbibliotek.

Vill du nå oss? Kontakta oss på
skolbiblioteksstod@edu.stockholm.se

Kategorier